Наукові проекти

  1. Тема № 272-02 «Розробка математичних моделей та методів комп’ютерного моделювання, програмного забезпечення, перевірка моделей на адекватність результатам експериментів та комп’ютерне моделювання нестаціонарних процесів адсорбційного масопереносу екотехнологій очищення» (номер держреєстрації № 0103U003063).
  2. Тема № 217-09 «Розробка проекту системі , математичних моделей та методів комп’ютерного моделювання, програмнои світлофориних об’єктів м. Тернополя (в.Руська).
  3. Тема № 267-99 «Дослідження властивостей молочно-білкових згустків. (Етап 2: Розробка математичної моделі фільтраційного відтиску середовищ пористих частинок біологічної структури)» (номер держреєстрації № 0194U035736).
  4. Cпільна україно – італійська науково – дослідна робота на тему “Розробка web – базованої вимірювальної системи з розподіленим інтелектом” (номер державної реєстрації 0104U006975): Кінах Я.І.