Освітні програми

  1. Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  2. Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  3. Освітня програма другого (спеціаліст) рівня вищої освіти.
  4. Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.