Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1   Мета викладення дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту» є освоєння принципів реалізації систем штучного інтелекту, засвоєння основних прийомів і методів (їх застосувань), які використовуються при розробці сучасних систем штучного інтелекту.

1.2   Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни “Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту ” фахівець повинен знати:

  • основні поняття пов’язані з поняттям штучного інтелекту;
  • основні парадигми штучного інтелекту у застосуваннях;
  • основні методи штучного інтелекту;
  • основні способи представлення знань;
  • основні тенденції і напрямки застосування теорії штучного інтелекту.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

  • вміти застосувати основні методи в реалізаціях;
  • вміти реалізовувати завершенні інтелектуальні інформаційні системи на базі методів штучного інтелекту.

1.3    Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу

№ п/п Назва дисципліни Назва розділів та тем
1. Програмування Математичні та логічні операції, робота з масивами. Робота з великим та надвеликими об’ємами даних.
2. Об’єктно орієнтоване програмування Робота із зовнішніми пристроями; створення баз даних; вміння забезпечити режим реального часу при роботі з великими та надвеликими масивами даних.
3. Матрична алгебра Вміння здійснювати операції над матрицями.
4. Математичний аналіз Вміння читати математичні формули.


Програма навчальної дисципліни

Тема 1 Вступ.

Поняття Інтелекту. Поняття штучного інтелекту. Інтелектуальні інформаційно-аналітичні систем. Основи реалізації інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем. Комп’ютерного зору.

Тема 2 Комп’ютерні системи штучного інтелекту, їх види.

Адаптивні системи, непередбачувані процеси та непередбачувані ситуації. Квазалгоритми.

Тема 3. Декомпозиція задачі/проблеми.

Непередбачувані процеси та непередбачувані ситуації. Розбиття задач на підзадачі.

Тема 4. Комп’ютерний зір.

Дослідження реалізацій методів афінних перетворень.

Тема 5. Покращення якості зображень.

Методи покращення якості. Проблема забезпечення реального часу і способи її вирішення.

Тема 6. Автоматичне розпізнавання образів.

Методи розпізнавання образів. Їх дослідження.

Тема 7. Класифікація зображень.

Методи класифікації об’єктів. Види класифікацій. Прагматичний підхід, конекціоністський підхід.

Тема 8. Задача оцінки якості зображень.

Методи об’єктивної оцінки якості для автоматичних систем опрацювання даних.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *