Еволюція програмного забезпечення

Мета вивчення дисципліни “Еволюція програмного забезпечення” полягає в розвиненні у студентів навичок та підходів до аналізу, проектування та реінжинірингу програмного забезпечення,  аналізу процесу його еволюції.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів з історією розвитку програмного забезпечення, еволюційною теорією і моделями, класифікацію програмного забезпечення, міграцією легальних інформаційних систем;
 • розвинути практичні навики до реінжинірингу програмного забезпечення, статистичного моделювання еволюції програмного забезпечення, які включають побудову діаграм класів, діаграм станів, діаграм взаємодії, діаграм об’єктів, діаграм модулів і процесів;
 • виразити суть процесу і потребу в еволюції програмного забезпечення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • історію та виклики еволюції програмного забезпечення;
 • структури наслідувальних систем;
 • що таке LST-парадигма;
 • що таке аспектно-орієнтоване програмування;
 • еволюцію системної архітектури;
 • еволюційні шаблони у відкритому програмному забезпеченні;
 • програмну класифікацію: програмне забезпечення S-типу, Р-типу та Е-типу; закони еволюції ПЗ Lehman’а.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • передбачувати програмні помилки базуючись на еволюції ПЗ;
 • проводити реінжиніринг легальних систем;
 • працювати з програмними репозитаріями;
 • супроводжувати розроблене програмне забезпечення.

Структура  навчальної дисципліни
“Еволюція програмного забезпечення”

Тема 1. Вступ та огляд проблемної області. Рівні еволюції ПЗ

Тема 2. Розуміння і аналіз еволюції ПЗ. Ідентифікація та знищення клонів ПЗ

Тема 3. Аналіз програмних репозитаріїв як шлях до розуміння еволюції ПЗ. Передбачення програмних помилок по історії розвитку ПЗ

Тема 4. Наслідувальні системи

Тема 5. Модернізація програмного забезпечення

Тема 6. Емпіричне дослідження еволюції ПЗ. Еволюційні шаблони у відкритому ПЗ

Тема 7. Сутності дослідження F/OSS еволюції

Тема 8. Еволюційні моделі і теорії. Спрощена модель еволюційного росту ПЗ

Тема 9. Класифікація за схемою SPE

Тема 10. Програмне забезпечення S-типу. Програмне забезпечення Е-типу. Програмне забезпечення Р-типу.

Тема 11. Міграція легальних інформаційних систем. Архітектурні перетворення ПЗ.

Тема 12. Нові тенденції в еволюції ПЗ. Взаємодія тестування і еволюції ПЗ та її вплив на складність ПЗ

Тема 13.      Еволюція      архітектури      програмного забезпечення.

Тема 14. Емпіричне дослідження еволюції ПЗ з відкритим кодом. Еволюційне потомство в аспектно-орієнтованому програмуванні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *