Мова програмування Java

Дисципліна “Мова програмування Java” присвячена вивченню сучасних підходів до програмування на прикладі однієї за найпоширеніших мов програмування Java. Під час вивчення курсу розглядатимуться питання використання класів та інтерфейсів при проектування архітектури програмного забезпечення, забезпечення відмовостійкості програмного забезпечення за допомогою обробників виняткових ситуацій, принципи розробки програмного забезпечення для розпаралелених (багатопотокових) обчислень та методи їх синхронізації, інструменти для побудови графічного інтерфейсу користувача в мові Java та інше.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • особливості мови Java, її переваги та недоліки;
 • принципи застосування об’єктно-орієнтованого програмування в Java;
 • створення та використання вкладених, анонімних та параметризованих класів;
 • методи обробки виключних ситуацій в Java;
 • класи колекцій та класи організації вводу/виводу, що використовуються в мові Java;
 • методи запуску дочірніх потоків для багатопотокових програм та способи їх синхронізації;
 • засоби для побудови графічного інтерфейсу користувача
 • засоби взаємодії з іншими мовами програмування

Вміти:

 • проектувати, кодувати та виконувати програми на мові Java;
 • обробляти виняткові ситуації;
 • користуватися класами-контейнерами
 • розробляти багатопотокові програми;
 • створювати програми з графічним інтерфейсом;

Знання, вміння та навички, отримані студентами під час вивчення даної дисципліни будуть базовими для подальшого поглибленого вивчення методів та принципів програмування, пов’язаних з конструювання програмного забезпечення, роботою із базами даних, та розробкою корпоративного програмного забезпечення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *