Технології STMicroelectronics

Мета вивчення дисципліни:

Мета курсу “Технології STMicroelectronics” полягає в ознайомленні з мікропроцесорними технологіями, однієї з всесвітньо визнанних лідерів мікроелектроніки, корпорації STMicroelectronics, та в розвинені у студентів навиків до створення та програмування вбудованих систем для управління технічними об’єктами на базі 8-бітних мікроконтролерів ST7Lite з використанням навчального набору ST5-ST7 Training board, програматора внутрішньо-схемної відладки InDART-ST7 та інтегрованого програмного середовища ST7 Visual Developer компанії STMicroelectronics.

Завдання дисципліни:

 • ознайомити з мікропроцесорними технологіями корпорації STMicroelectronics наприкладі 8-бітного мікроконтролера ST7FLite2, ознайомлення з його архітектурою, системою команд, режимами адресації даних, периферії;
 • навчити використовувати навчальну плату ST5-ST7 Training board та інтегроване програмне середовища ST7 Visual Developer для розробки і покрокової відладки програм на мові Assembler для процесора ST7;
 • розвинути практичні навики низькорівнового програмування наприкладі МК ST7FLite2 з використанням навчальної плати ST5-ST7 Training board, програматора внутрішньо-схемної відладки InDART-ST7 та інтегрованого програмного середовища ST7 Visual Developer компанії STMicroelectronics.

Предмет курсу: 

теоретичні і практичні питання STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об’єктами.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • архітектуру процесора ST7;
 • організацію пам’яті МК ST7FLite2;
 • режими адресації даних процесора ST7;
 • систему команд процесора ST7;
 • периферію МК ST7FLite2 та її програмування;
 • структуру програми на мові Assembler для МК ST7FLite2;
 • інтегроване програмне середовище ST7 Visual Developer;

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • розробляти програми на мові Assembler для МК ST7FLite2;
 • обробляти переривання МК ST7FLite2;
 • програмувати порти вводу/виводу МК ST7FLite2;
 • програмувати таймери МК ST7FLite2;
 • програмувати синхронний послідовний інтерфейс (SPI) МК ST7FLite2;
 • програмувати аналого-цифровий перетворювач МК ST7FLite2;
 • проводити покрокову відладку програми в ST7 Visual Developer використовуючи тренінговий набір ST5-ST7 Training board та програматор внутрішньо-схемної відладки InDART-ST7.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *