Моделювання програмного забезпечення

Метою вивчення дисципліни є формування компетенцій: розробляти ефективні алгоритми і методи реалізації функцій програмно-інформаційних систем; здатність до формалізації у своїй предметній області з врахуванням обмежень методів дослідження, які використовуються; здатність формалізувати предметну область програмного проекту і розробити специфікації для компонентів програмного продукту; навики моделювання, аналізу і використання формальних методів конструювання програмного забезпечення; здатність оцінювати часову і ємнісну складність програмного забезпечення; здатність виконати початкову оцінку ступеню складності, ризиків, втрат і сформувати робочий графік.

В курсі розглядаються основні концепції модельно-центрованої розробки, основи моделювання і аналізу програмних систем, розробки, виявлення, специфікації і управління вимогами, формалізовані методи визначення і аналізу вимог, уніфікована мова моделювання UML.

Зміст дисципліни

Місце моделювання в процесі розробки програмного забезпечення. Види моделювання. Способи опису моделей. Засоби візуального моделювання і специфікації (SADT, SDL, MSC, UML). Огляд історії розвитку і концепцій візуального моделювання. Основні концепції уніфікованої мови моделювання UML 2.0. Огляд історії розвитку, концепцій, призначення, семантики і нотації уніфікованої мови моделювання UML 2.0. Моделювання використання. Семантика і нотація моделей використання. Застосування моделювання для визначення і аналізу вимог. Порівняння з традиційними способами опису вимог. Моделювання структури. Діаграми класів, компонентів і розгортання. Моделювання поведінки. Діаграми станів, діяльності і взаємодії. Опис обмежень за допомогою об’єктної мови обмежень OCL. Моделювання даних (ERD). Концепція моделювання даних, модель «сутність», способи представлення моделі «сутність-зв’язок» мовою UML. Управління моделями. Пакети, підсистеми, профілі. Вплив UML на процес розробки. Застосування UML на різних фазах процесу розробки. Основні концепції модельно-центрованої розробки (MDA, MOF, XMI). Моделювання додатку на UML. Результуюча робота, яка містить постановку задачі, вихідні вимоги, модель використання, модель структури, модель поведінки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *