Аспірантура

Аспірантура і докторантура є основними формами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Підготовку науковців кафедра виконує за спеціальністю

121 — Інженерія програмного забезпечення

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.

Документи подаються особисто у відділ аспірантури, докторантури.

Термін навчання в аспірантурі :

4 роки – для здобуття ступеня доктора філософії в аспірантурі

5 років – для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою

2 роки – для здобуття ступеня доктора наук

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).