Курсове та дипломне проектування

Курсове та дипломне проектування є елементами самостійної роботи студентів як доказ набутих знань та навичок на протязі певного періоду навчання. На сучасному етапі важко уявити собі реалізацію курсового та дипломного проекту без застосування сучасного програмного забезпечення. Таким чином, для прискорення розрахункової частини в курсовому та дипломному проектуванні найчастіше використовуються системи автоматизованого проектування. Використання комп’ютерної техніки та програмування допомагає науковим дослідникам структурувати знання з піднятої в дипломній роботі проблематики, здійснити постановки технічних задач, розробити способи та алгоритми вирішення проблемних ситуацій і на цій основі побудувати програмні системи. Практика сьогодення вимагає використання  ПЗ в дипломному проектуванні для аналізу динаміки основних технічних параметрів під час характеристики об’єкту.  Робота студента із спеціальними програмними засобами  допомагає сформувати певну емпіричну логікоструктурну схему досліджуваного об’єкту залежно від його власного досвіду.

  1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи Методологія та технологія створення складних програмних систем
  2. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
  3. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”