Міжнародне співробітництво

Подвійні дипломи

Програми подвійних магістерських дипломів університету з мережею вищих інженерних шкіл Франції «n+i»

З 1999 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є повним членом Європейської Асоціації Університетів – організації, що об’єднує понад 600 університетів Європи та національних асоціацій ректорів з 43 країн і є основним представницьким органом вищих навчальних закладів в Європі. Європейська Асоціація Університетів є консультативним членом Групи супроводу Конференції Міністрів освіти країн Європи, чергова зустріч якої відбулася у 2007 році у Лондоні (Великобританія). Університет бере активну участь у вирішенні одного з головних завдань Асоціації – створення європейського простору вищої освіти, в якому студенти, викладачі, науковці зможуть реалізувати власні наміри та ідеї на основі загальноприйнятих європейських освітніх норм.

16 вересня 2005 року у м. Болонья (Італія) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя приєднався до європейської декларації вищих навчальних закладів Великої Хартії Університетів – Magna Charta Universitatum, яка охоплює фундаментальні принципи, права та обов’язки університетів, як ключових центрів культури, знань і досліджень та об’єднує 528 провідних університетів Європи, серед яких 14 – з України.

Науковці та аспіранти нашого університету брали активну участь в міжнародних наукових конференціях, які відбулися в США, Канаді, Німеччині, Італії, Норвегії, Франції, Росії, Білорусії, Польщі та інших країнах. У 2006 році ними зроблено 110 доповідей, а у 2007 році – 128 доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Кількість виїздів наукових працівників та студентів за межі України тільки у 2010 році становила 109 разів, зокрема наукових працівників з метою: стажування, навчання, підвищення кваліфікації – 7; проведення наукових досліджень – 7; участь в міжнародних семінарах, конференціях – 16, а також студентів з метою практики – 34, стажування – 31, участі у конференціях, семінарах та школах – 14. Такі поїздки, за останній період здійснювались з метою участі у конференція Європейської асоціації університетів та інших, виконання проекту Темпус у Дрезденський технічний університет (Німеччина) та Каталонський технічний університет (Іспанія), проведення наукових досліджень в Університеті Марібор (Словенія), проведення спільних досліджень в Комп’єнському університеті технологій у Франції, проведення спільних науково-пошукових робіт в українсько-китайському технопарку високотехнологічного співробітництва м. Цзинань (КНР), проведення наукових досліджень у Каліфорнійському університеті в м. Ірвін, стажування в Клермонтському інституті сучасної механіки (Франція), у Військовій технічній академії ім. Я. Домбровського (Польща), в Університеті Торонто (Канада), участі в міжнародних семінарах, конференціях в: м. Дортмунд (Німеччина), м. Каунас (Литва), м. Варшава, Краків, Бедлево, Глівіце (Польща), м. Москва (Росія), м. Брага (Португалія), м. Гомель (Білорусь), м. Дубай (ОАЕ) та ін.

Підтримка та розвиток відносин з університетами-партнерами Франції, Естонії, Індії, Таджикистану, Польщі дозволила створити ефективні міжуніверситетські програми обміну та стажування викладачів, науковців, аспірантів та студентів. Аспіранти електромеханічного факультету Паламар А.М. та Липницький В.В. продовжують стажування у Таллінському технологічному університеті. Асистент кафедри програмної інженерії Михалик Д.М. стажувався в лабораторії квантової фізики в Університеті П’єра та Марії К’юрі. З вересня 2010 року продовжили навчання в ТНТУ сім студентів спільного факультету управління персоналом та прогресивних технологій Таджицького технологічного університету.

Науковці та аспіранти приймали активну участь в міжнародних наукових конференціях, які відбулися в США, Канаді, Німеччині, Італії, Норвегії, Франції, Росії, Білорусії, Польщі та інших країнах.

У 2010-11 роках виконувалися 3 міжнародні наукові проекти із університетами Словенії, Китаю Білорусії та Росії, 2 проекти по фонду «Відродження» і 1 проект по програмі Темпус.

У 2010 році на базі університету проведено 4 міжнародні наукові конференції, 3 міжнародні семінари.

Розробки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя демонструвались на міжнародних виставках-ярмарках, зокрема м. Ганновері (Німеччина), на XVIII Міжнародній виставці-ярмарку «Агро-2006-2011» у м. Київ, на міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» в 2004-2011 роках у м. Київ, на міжнародних інвестиційних форумах у 2006-2011 р. в м. Тернополі, міжнародному освітньому ярмарку «Перспективи 2008» (2008 р.) в м. Варшава (Польща), щорічних загальнодержавних виставках «Барвиста Україна» (постійно), Міжнародних виставках-форумах “Інновації та високі технології” (2010-2011р.) в м. Києві та багатьох інших.

Результати наукових робіт університету щороку публікуються у наукових зарубіжних виданнях з високим імпакт-фактором, серед яких: Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structure; Physica B: Condensed Matter; Nutracos; Neurochemistry International; Journal of Biological Chemistry; Biochemical Journal; Journal of Nutrition; International Journal of fracture; Materials Science; NATO Science Series (Mathematics, Physics and Chemistry); Diffusion Fundamentals; Acta Physica Polonica A; Journal of the American College of Nutrition; Journal of Automation and Information Sciences.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя здійснює міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво із зарубіжними навчальними закладами в рамках довгострокових угод (табл.9.1.). Активну участь у цьому співробітництві приймає професорсько-викладацький склад кафедри економічної кібернетики.

В червні 2007 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя разом з сімома іншими українськими університетами приєднався до «Університетської програми STMicroelectronics в Україні». За цією програмою, один із лідерів виробництва мікропроцесорів у світі, французька корпорація STMicroelectronics, надала університету сучасне обладнання для оснащення лабораторії по вивченню програмування мікроконтролерів.

У 2007-2008 роках університет брав участь у проекті Темпус SCM-T038B06 «Впровадження двоступеневої системи навчання у спеціальності «Інженерна механіка» спільно з Дрезденським технічним університетом (Німеччина), Каталонським технічним університетом (Іспанія) та іншими технічними університетами України.

У 2008 році університет отримав грант міжнародної програми НАТО «Безпека заради миру» для проведення спільних досліджень науково-дослідною лабораторією систем вторинного електроживлення Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та лабораторією силової електроніки Каліфорнійського університету (м. Ірвін, США).

Між науково-дослідною лабораторією «Математичного моделювання масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя і Лабораторію Фізики і механіки неоднорідних середовищ Університету П’єра і Марії К’ЮРІ (Paris 6) 04.11.2004 науковими керівниками лабораторій (Дійсним членом Французької Академії Наук, професором Жаком Фресардом і професором, завідувачем кафедри програмної інженерії M. Петриком ) в Парижі підписана угода про наукову співпрацю в галузі дослідження адсорбційно-дифузійного масопереносу в нанопористих zeolite – каталітичних середовищах. Результати цих досліджень апробовані і опубліковані в матеріалах ряду міжнародних конгресів і літніх наукових шкіл, зокрема Першому Дифузійному європейському конгресі, присвяченому 100-річчю А. Фіка, що проходив в Ляйпцізькому Університеті.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 21.12.2004 №38833/4/1-04 щодо реалізації плану заходів із забезпеченням набуття Україною статусу спостерігача в міжнародній організації франкофонії (МОФ) та поглиблення міжнародної науково-освітньої кооперації, листа Надзвичайного і Повноваженого Посла Французької Республіки в Україні п. Філіпа де Сюремена ректору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя щодо Франко-української науково-освітньої і університетської кооперації та підтримки створення Центру такої кооперації в ТНТУ, налагодження тісніших контактів з вищими навчальними закладами Франції в галузі ступеневої освіти і Центр освітньої інтеграції в рамках Болонського процесу, наказом ректора університету №266-01 від 20.09.2005р. при кафедрі створено Франко-український центр наукової кооперації і підготовки персоналу. Керівником центру призначено професора, завідувача кафедри програмної інженерії Петрика М.Р.

Студенти кафедри мають можливість проходити виробничу практику на підприємствах інших держав (Польщі, Франції.). З цією метою Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя заключає договори про співпрацю і проведення виробничих практик і стажування з підприємствами інших держав.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Університетом Пєра і Марії Кюрі (Франція), Вищою школою інженерної фізики та хімії Парижу (Франція), Компєнським технологічних університетом(Франція) Ягелонським університететом (Польща), Опольським політехнічним університетом (Польща) та іншими.

Метою цих зв’язків є наукове співробітництво шляхом проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, безкоштовне взаємне користування бібліотечними фондами тощо.

25 – 28 березня делегація Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у складі ректора, професора Яснія Петра Володимировича та директора Центру франко-української наукової кооперації і підготовки персоналу, професора кафедри програмної інженерії Петрика Михайла Романовича на запрошення керівництва Мережі Вищих Інженерних Шкіл Фанції Reseau «n+i» взяла участь у роботі Міжнародного симпозіуму Програм подвійних дипломів магістрів інженерних спеціальностей і наукових напрямів в Парижі, присвяченого 15-й річниці Мережі. Про значимість цього європейського науково-освітнього форуму, що відбувся під високим патронатом Президента Французької Республіки пана Франсуа Оланда у залі Клемансо Люксембурського Палацу — престижній резиденції французького Сенату, свідчить широкий інтерес світових наукової і освітньої громадськості, що була представлена на цьому форумі понад 100 європейськими і світовими університетами та Вищими інженерними школами.

Виступаючи під час відкриття цього високого міжнародного форуму разом з керівництвом французького Сенату, Міністерством вищої школи та досліджень Франції, Президент Конференції Директорів Французьких Вищих Інженерних Шкіл (CDEFI), професор Крістіан Лерміньйо сказав такі слова: «В контексті зростаючої міжнародної і національної конкуренції світового ринку вищої освіти, не можна допускати, щоб вищі інженерні школи і університети діяли ізольовано. Тому Мережа «n+i», що об’єднує понад 70 Вищих Інженерних Шкіл є важливим провідником в галузі міжнародної інженерної освіти. Створена за ініціативи шкіл — членів CDEFI при значній підтримці ENSAM (Вищої Національної Школи Професій і Ремесл, одного з найстаріших престижних технічних університетів Парижу, що входить в групу елітарних вишів Франції Paris Tech) і її генерального директора, працює уже впродовж 15 років і розвиває репутацію і привабливість інженерної освіти для іноземних студентів і міжнародних підприємств».

Програма роботи конференції включала публічні обговорення, круглий стіл за участю керівників інженерних шкіл різних країн, що представляють різні підходи та системи інженерної освіти, презентації національних інженерних вишів і програм підготовки, міжнародного співробітництва та студентської мобільності, двосторонні обговорення перспектив співробітництва, підписання меморандумів та партнерських угод, візити в навчальні лабораторії з демонстрацією сучасних технологій та досвіду підготовки. Робота конференції транслювалась в ефірі першого національного каналу Франції TF1.

Згідно програми, ректор університету Ясній П.В. брав участь у роботі круглого столу, виступаючи з доповіддю «Програми міжнародної кооперації ТНТУ», та дискусії щодо обговорення проблем і перспектив реалізації програми подвійних магістерських дипломів з вищими інженерними школами Франції, адаптації навчальних планів, стажування студентів у високотехнологічних компаніях та наукових лабораторіях, питання підтримки студентів університету французькими компаніями та освітніми фондами.

Після презентації інженерних вишів та їх програм підготовки, серед яких був представлений ТНТУ разом з Центром франко-української наукової кооперації і підготовки персоналу, відбулися продуктивні двосторонні обговорення спільних програм підготовки, обміну та стажування студентів та викладачів. Понад 10 французьких технічних університетів виявили практичну зацікавленість у розвитку науково-освітньої співпраці з нашим університетом, включаючи Програму спільних дипломів магістрів практично з усіх наявних в ТНТУ напрямів та спеціальностей, зокрема «Інженерія програмного забезпечення», «Інформаційні системи», «Цивільне будівництво», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Харчова індустрія» та ін. Досягнуто домовленостей щодо стажування студентів університету у Французьких компаніях. Підписані меморандуми про обмін студентів та наукову кооперацію.

До слова, наш університет веде тривалу ефективну співпрацю з низкою французьких лабораторій. Кафедра будівельної механіки та лабораторія аналізу тріщиностійкості конструкцій розвивають спільну кооперацію та проекти з Інститутом модерної механіки (Клермон-Ферран), що членом Мережі «n+i». Лабораторія Математичного моделювання масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах та кафедра програмної інженерії розвивають спільні проекти в галузі ідентифікації параметрів компетитивної дифузії газів в нанопористих середовищах з Вищою Школою Інженерної фізики і хімії Парижу ESPCI Paris Tech, Університетом П. і М. Кюрі Paris 6 , Університетом А. Пуанкаре Нансі 1, проект по ідентифікації параметрів пресування мікропористих вологомістких матеріалів з Комп’єнським Університетом технологій. Триває робота над спільним проектом «Дніпро» (2013-2014) в рамках Програми спільних дій між Україною і Францією. Опублікована низка спільних наукових праць у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором у виданнях «Elsevier» i «Springer», таких як «Catalysis Today», «Computer & Chem. Eng.» та ін.

Ряд цих освітньо-наукових проектів став можливим завдяки програмі фінансової підтримки стажування аспірантів та науковців з боку Міністерства освіти і науки України.

Центром франко-української наукової кооперації і підготовки персоналу університету, створеним за підтримки Посольства Франції в Україні і Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні п.Ж.-П. Везіанта, починаючи з 2005 року проводяться інтенсивні курси вивчення французької технічної мови кількістю 30-40 чол/рік, що підкріплюються відповідними сертифікатами (рівні А2, В1). Понад 10 викладачів і студентів університету і центру є стипендіатами французького уряду, 4 з них захистили дисертації по програмі Co-tutelle.

У 2006 році університетом підписаний загальний меморандум з Мережею «n+i», а в квітні 2012 дві повноцінні угоди про подвійні дипломи магістрів. На сьогоднішній день, в тому числі за підсумками конференції 25-28 березня в Парижі, ведеться робота щодо поглиблення програм подвійних дипломів та обміну з 11 вищими школами-членами Мережі «n+i».

Регулярно на кафедрі програмної інженерії Професором Університету Пєра і Марії Кюрі Париж 6 (Сорбона) та Вищої Школи Індустріальних Фізики і Хімії Парижу ESPCI Paris Tech, членом Французької Академії наук, Почесним доктором ТНТУ ім. І. Пулюя Жаком ФРЕСАРОМ читається курс лекцій з тематики: «NMR of Solids/RMN du Solid». З лекційними матеріалами можна озайомитись тут.