Міжнародні проекти, гранти, нагороди

I. Міжнародні проекти ( PCH, CNRS, EGIDE, CampusFrance)

 1. Проект РСН (Ubert Curien Partnerships) № 28282XH «Diffusion Compétitive de Gaze un Solide Poreux: imagerie NMR et Modélisation» (2013) Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «ДНІПРО» (Співкерівники: М. Петрик, ТНТУ, Д. Кане, Університет Анрі Пуанкаре Нансі 1 ,Франція).
 2. Проект РСН DNIPRO «Diffusion Compétitive de Gaze un Solide Poreux: imagerie NMR et Modélisation» (Etape finale 2014). (Co-Directeurs: М. Petryk, Ukraine; D. Canet, France).
 3. Проект CNRS «DECOL de la SAS PIVERT. Recherches en Modélisation Mathématique de Solide-Liquide Expression» (l’Uiversité de Technologie de Compiègne, France, Participation de M. Petryk, 2013).
 4. Проект CNRS «Etudes Experimentales et Modélisatioin Mathématique de la Diffusion Compétitive de Benzene et Hexane dans un Lit Catalytique à Base des Zéolites» (LPEM UMR-8213 CNRS Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris (l’ESPCI Paris-Tech) et l’Université Pierre et Marie CURIE Paris 6) (partisipation de M. Petryk, 2003-2006, 2008-2012).
 5. Проект CNRS «Modélisation et étude du Transport Molécule en Pressage des Matériaux Celluleux. Genie des Procedes. Pôle Régional de Picardie» (UPRES A CNRS 6067, l’Uiversité de Technologie de Compiègne, France. Participation de M. Petryk, 2001, 2004).

II. Проекти за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень і Держінформнауки

 1. ДФ № 209-13 (М50-2013) «Компетитивна дифузія газів в твердих пористих середовищах. Моделювання і RNM-аналіз» (номер державної реєстрації № 0113U004276 (2013).
 2. ДІ № 176-11 «Параметрична ідентифікація систем компетитивної дифузії і адсорбції вуглеводневих сполук в нанопористих цеолітних каталізаторах», (номер державної реєстрації № 0111U002585) (2011-2012),
 3. ДI 200-13 ДФФД «Функціональна ідентифікація параметрів дифізії газів в каталітичних середовищах частинок мікро- та мезопористої структури» (номер держреєстрації 0113U000251 (2013-2015)),
 4. ДІ № 135-07 «Моделювання та експериментальні дослідження адсорбції газів в неоднорідних нанопористих каталітичних цеолітних середовищах», (номер держреєстрації № 0107U000542 (2008-2010)).
 5. ДІ № 118-05 «Фізико-хімічні основи створення залізо-хромових сплавів для роботи в аґресивних середовищах при високих температурах. (Етап 2: Математичне моделювання багатошарового дифузійного переносу: Побудова профілів Fe-Cr-концентрацій та коефіцієнтів дифузії)» (номер держреєстрації № 0105U000741).

III. Міжнародні та національні ґранти, нагороди

 1. Наукові Стипендії Французького уряду: Петрик М.Р. (2004, 2001), Михалик Д.М. (2010)
 2. Наукові стипендії українского уряду: Петрик М.Р.(2011, 2013), Дудкін Д.П. (2013)
 3. Орден Академічних Пальм (L’Ordre des Palmes Acadéemiques) : Петрик М.Р. (2010)
 4. Ґранти OTAN: Петрик М.Р. (2007, 2003, 2001)
 5. Ґранти CNRS: Петрик М.Р. (2013, 2008, 2007, 2006, 2003, 1998)
 6. Ґрант ECE: Рогатинська Л.Р. (2011)

-ДФ № 209-13 (М50-2013) «Компетитивна дифузія газів в твердих пористих середовищах. Моделювання і RNM-аналіз» (номер державної реєстрації № 0113U004276 (2013).

IV. Інші проекти

 1. Тема № 272-02 «Розробка математичних моделей та методів комп’ютерного моделювання, програмного забезпечення, перевірка моделей на адекватність результатам експериментів та комп’ютерне моделювання нестаціонарних процесів адсорбційного масопереносу екотехнологій очищення» (номер держреєстрації № 0103U003063).
 2. Тема № 217-09 «Розробка проекту системі , математичних моделей та методів комп’ютерного моделювання, програмнои світлофориних об’єктів м. Тернополя (в.Руська).
 3. Тема № 267-99 «Дослідження властивостей молочно-білкових згустків. (Етап 2: Розробка математичної моделі фільтраційного відтиску середовищ пористих частинок біологічної структури)» (номер держреєстрації № 0194U035736).
 4. Cпільна україно – італійська науково – дослідна робота на тему “Розробка web – базованої вимірювальної системи з розподіленим інтелектом” (номер державної реєстрації 0104U006975): Кінах Я.І.