Навчально-метдична література кафедри

Основні науково-методичні розробки кафедри:

 1. Петрик О., Петрик М. Технологія програмування в середовищі С++. Навчальний посібник. 2005.
 2. Петрик М. Об’єктно-орієнтоване програмування на С++ Навчальний посібник з додатками програм. 2010.
 3. Петрик М. Моделювання програмного забезпечення. Навчальний посібник з додатками програм. 2010.
 4. Петрик М., Бабюк М. Основи математичного моделювання у наукових дослідженнях, навчальний посібник. 1998.
 5. Петрик М. Mathcad–технолоґії в інженерних задачах теорії розрахунку і конструювання, навчальний посібник. 2002.
 6. А. Головатий. STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об’єктами. Теорія і лаборатоний практикум. 2011.
 7. Михалик Д. Алгоритми та структури даних. Конспект лекцій. 2009.
 8. Петрик М. Основи програмної інженерії. Конспект лекцій. 2010.
 9. Михалик Д. Аналіз вимог до програмного забезпечення. Конспект лекцій. 2010.
 10. Петрик М., Ясній О. Комп’ютерна дискретна математика, Конспект лекцій і прктикум. 2010.
 11. Петрик М., Петрик О. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування на С++». 2010.
 12. Михалик Д., Петрик М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання програмного забезпечення». 2010.
 13. Михалик Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Операційні систем». 2009.
 14. М. Петрик, А. Головатий. Чисельні методи в програмній інженерії (моделі та прикладні крайові задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних). Навчальнй посібник. Теорія і лаборатоний практикум. 2011.
 15. Петрик М.Р., Кінах Я.І., Головатий А.І., Рогатинська Л.Р. Техніко-економічне обгрунтування розробки та оцінка якості програмного забезпечення. Методичні вказівки для виконання розділу дипломної роботи щодо техніко-економічного обгрунтування вибору проектного рішення розробки та оцінки якості програмного забезпечення. 2012.
 16. Петрик. О. Основи програмування та алгоритмічні мови. 2006.
 17. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Системи контролю за промисловими процесами”. 2011.
 18. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Людино-машинна взаємодія”. 2011.
 19. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Чисельні методи в програмній інженерії”. 2011.
 20. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Менеджмент проектів програмного забезпечення”. 2011.
 21. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Програмне забезпечення для управління науково-дослідними системами”. 2011.
 22. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Еволюція програмного забезпечення”. 2011.
 23. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “STMicroelectronics – мікропроцесорні технології для управління технічними об’єктами”. 2011.
 24. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “ST – технології в проектуванні програмних систем мікро- і наноконтролерів”. 2011.
 25. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Програмне забезпечення систем реального часу”. 2011.
 26. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Основи системного аналізу”. 2011.
 27. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Професійна практика програмної інженерії”. 2011.
 28. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Групова динаміка і комунікації”. 2011.
 29. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Комп’ютерна дискретна математика”. 2011.
 30. А. Головатий. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з дисципліни “Проектний практикум”. 2011.