Навчальні дисципліни кафедри

Зміст курсу полягає в оволодінні сучасними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями оцінки якості програмного забезпечення; основними підходами до проектування програм; загальними правилами взаємодії користувача з аплікацією та об’єктами.

Дисципліна орієнтована на отримання студентами навиків та знань організації, моделювання та проектування комп’ютерних мереж, шляхом вибору моделі та побудови оптимального процесу розробки мережного програмного забезпечення, побудови алгоритмічних методик розв’язку проектних задач організації комп’ютерних мереж i процедур на етапах проектування сучасних програмних засобів.

Дисципліна орієнтована на отримання студентами навиків та знань щодо криптографічного захисту інформації в комп’ютерних системах, що є особливо актуальною задачею. Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів зі стандартами побудови та використання систем захисту інформації в комп’ютерних мережах, а також прищеплення практичних навиків роботи з існуючими сучасними системами.

Дисципліна орієнтована на отримання студентами навиків та знань щодо захисту інформації в програмних системах. Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів з основами побудови та використання систем захисту інформації в корпоративних комп’ютерних мережах, а також прищеплення практичних навиків роботи з існуючими сучасними системами.

Дисципліна орієнтована на отримання студентами навиків та знань щодо ідентифікації в комп’ютерних системах, що є особливо актуальною задачею. Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів з основами побудови та використання систем ідентифікації інформації в  комп’ютерних мережах, а також прищеплення практичних навиків роботи з існуючими сучасними системами.

Loading...