Навчальні лабораторії

1. Обґрунтування достатності обладнання та пропускної спроможності лабораторій  для провадження освітньої діяльності (бакалаврський рівень).

2. Обґрунтування достатності обладнання та пропускної спроможності лабораторій  для провадження освітньої діяльності (магістерський рівень).

Лабораторія об’єктно-орієнтованого проектування та інженерії програмного забезпечення

Розташування: навчальний корпус 1, аудиторія 101.
Площа: 84,9 м2.
Кількість робочих мість: 9.
Кількість посадочних мість: 31.
Перелік навчальних дисциплін, за якими закріплені лабораторії:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Алгоритми і структури даних;
 • Комп’ютерна дискретна математика;
 • Бази даних;
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення;
 • Розробка програм на C# та .Net;
 • Паралельне програмування;
 • Мова програмування JAVA;
 • Процеси розробки програмного забезпечення;
 • Об’єктні технології конструювання програмного забезпечення.


Фото лабораторії об’єктно-орієнтованого проектування та інженерії програмного забезпечення 1.


Фото лабораторії об’єктно-орієнтованого проектування та інженерії програмного забезпечення 2.

Лабораторія конструювання, верифікації та тестування програмного забезпечення

Розташування: навчальний корпус 1, аудиторія 106а.
Площа: 63,7 м2.
Кількість робочих мість: 7.
Кількість посадочних мість: 27.
Перелік навчальних дисциплін, за якими закріплені лабораторії:

 • Операційні системи;
 • Якість програмного забезпечення та тестування;
 • Технології JEE;
 • Скриптові технології розробки web-застосувань;
 • Архітектура програмного забезпечення;
 • Інженерія вимог;
 • Комп’ютерна криптографія.


Фото лабораторії конструювання, верифікації та тестування програмного забезпечення 1.

Лабораторія програмного керування, вбудованих систем і технологій STMicroelectronics

Розташування: навчальний корпус 1, аудиторія 106б.
Площа: 23,8 м2.
Кількість робочих мість: 6.
Кількість посадочних мість: 17.
Перелік навчальних дисциплін, за якими закріплені лабораторії:

 • Основи програмної інженерії;
 • Основи програмування;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення;
 • Програмування інтернет;
 • Технології високопродуктивних обчислень;
 • Програмування для мобільних платформ.


Фото лабораторії програмного керування, вбудованих систем і технологій STMicroelectronics 1.