Наукова робота

Науковців кафедри програмної інженерії проф. Петрика М.Р. та доц. Бойка І.В. зазначено у звіті ректора ТНТУ про діяльність університету за період З 04.12.2018р. По 19.12.2019р.

ПУБЛІКАЦІЇ 5 І БІЛЬШЕ СТАТЕЙ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

Публікації в Scopus П.І.Б. К-сть публ. К-ть посил Інд. Гірша
Марущак П. О. 218 803 11
Ясній П.В. 100 254 8
Карпінський М.П. 62 67 5
Марценюк В.П. 61 89 5
Коноваленко І.В. 50 173 7
Яворський Б. І. 33 6 1
Сорочак А.П 28 105 6
Петрик М.Р. 26 69 5
Ляшук О. Л. 25 55 4
Скоренький Ю.Л. 23 60 4
Стухляк П. Д. 23 37 4
Ясній О.П. 21 72 6
Крамар О.І. 21 57 4
Бойко І.В. 21 45 4
Кривень В.А. 20 13 2

 Наукова робота у 2019 році

Факультет/ кафедри К-

ть

% Факультет/ кафедри К-

ть

% Факультет/ кафедри К-

ть

%
ФІС 25 23 ФМТ 23 16 ФПТ 20 22
комп’ютерних наук (КН) 6 28 будівельної механіки (БМ) 7 50 автоматизації ТП і виробн. (АВ) 6 43
фізики (ФЗ) 5 71 технології та обл.зв. вир-ва (ЗВ) 4 36 біотехнічних систем (БТ) 3 25
програмної інженерії (ПІ) 5 41 автомобілів (АМ) 4 33 вищої матем. (ВМ) 3 37
кібербезпеки (КБ) 3 27 транспортних технол. та механіки (ТП) 3 37 електричної інженерії (ЕІ) 3 13
мат.методів в інженерії (МН) 3 42 харчової біотехнол. та і хімії (ХБ) 2 21 приладів і КВС (ПВ) 2 22
комп’ютерних сист. та мереж (КС) 2 8,3 обладнання харч. технологій (ОХ) 1 14 радіотехнічн их систем (РТ) 2 17
інформатики і мат. моделюв. (ММ) 1 14 Техн. механіки та с.-г. машин (ТХ) 1 10 комп.-інтегр. технологій (КТ) 2 18
ФЕМ 2 2 технології машиноб. (ТМ) 1 9,1      
економіки та фінансів (ЕФ) 1 7,7            
менеджемнту та адміністр. (МВ) 1 6,7            

Наукові публікації працівників кафедри за 2018 рік

 1. Петрик М., Михалик Д., Петрик О., Мудрик І. Апаратні та Програмні Засоби Ідентифікації Аномальних Неврологічних Рухів у Пацієнтів з Проявами Есенціального Тремору, Збірник 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 55-річчю кафедри Прикладної математики ХНУРЕ «Інформаційні системи та технології» ІСТ-2018, 10-15 вересня 2018 Коблеве-Харків, Україна. С. 256-260.
 2. Mykhaylo Petryk, Dmytro Mykhalyk, Maria Petryk, Igor Boyko, Ivan Mudryk. Modeling of Adsorption and Desorption of Hydrocarbons in Nanoporou Catalyst Zeolite using Nonlinear Langmuir’s Isotherm. ACIT 2018 (Advanced Computer Information Technologies). Proceedings of the International Conference Advanced Computer Information Technologies (ACIT 2018) Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1-3, 2018. 42-45.
 3. М.Р. Петрик, Д.М. Михалик, О.Ю. Петрик, І.В. Бойко, І.Я. Мудрик. Моделювання процесів адсорбції і десорбції вуглеводнів каталітичним середовищем із застосуванням нелінійної функції абсорбційної рівноваги Ленгмюра. Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»(КМНТ-2018), 2018/5/22.
 4. І.Я. Мудрик, Способи комп’ютеризованого збору та аналізу параметрів анормальних неврологічних рухів. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ ТНТУ ім.І.Пулюя. 2018/5/22, 221-222.
 5. Патент на корисну модель №130247 від 26.11.2018 «Спосіб цифрового вимірювання параметрів анормальних неврологічних рухів верхніх кінцівок у пацієнтів із проявами тремору». М.Р. Петрик, Д.М. Михайлик, І.Я. Мудрик. №130247 від 2018/11/26, Бюл. №22.
 6. Кінах Я.І. Удосконалення архітектури комп’ютерної мережі для програмної реалізації криптоаналітичних алгоритмів// Я. Кінах, М. Карпінський У. Яциковська І. Якименко М. Касянчук / Матеріали V науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 1-2 лютого 2018 року. — С. 93.
 7. Кінах Я.І. Автоматизована система планування та реалізації будівництва із аналізом локального ресурсу для операційних систем типу iOS та Android // Кінах Я.І., І.М. Бармак / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. С. 196.
 8. Кінах Я.І. Програмна система обробки методаних // Кінах Я.І., Жирук В. П. / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. С. 182.
 9. Кінах Я.І. Програмування алгоритмів факторизації на типових алгоритмічних структурах з масивним паралелізмом // Кінах Я.І., Паславський В. Р. / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. С. 202.
 10. Кінах Я.І. Розробка системи планування та організації маршруту мультисерфінгу для платформ IOS та Android на основі платформи React Native // Кінах Я.І., Срогий Ю. П. / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. С. 234.
 11. Кінах Я.І. Спеціалізована соціальна мережа «Pet» на основі використання крос-платформи типу React-Native // Кінах Я.І., Ходюк Ю. В. / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. С. 234.
 12. Кінах Я.І. Програмна система моделювання безінерційних процесів в умовах невизначеності // Кінах Я.І., Яворський С. В. / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. С. 242.
 13. Кінах Я.І. Удосконалення методології сумісного використання ресурсів комп’ютерних мереж для дистанційної форми навчального процесу // Я.І. Кінах, М.П. Карпінський, Л.В. Стратійчук, В.Р Паславсьий, І.З. Якименко, М.М. Касянчук / Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018. 72-73 с.

Наукові статті працівників кафедри за 2017 рік

 1. Цуприк Г.Б. Математичне моделювання та оцінювання відгуку біооб’єкту при його активних біомедичних дослідженнях з низькоінтенсивним подразненням// Науково-практичний журнал «Біомедична інженерія». №4, квітень 2017. С.94.
 2. Halyna Tsupryk MATHEMATICAL MODEL OF ERROR OF ANALOG-DIGITAL CONVERSION OF BIOOBJECT RESPONSE AT EXCITATION // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2017. – № 3.
 3. I. Kinakh, I. Iakymenko, M. Kasianchuk, M. Karpinski Circuit with distributed resistance sensor based on the residue numerical system // Przegląd elektrotechniczny. – Warszawa. – 2017. – №1.– P. 290 – 294.

Наукові статті працівників кафедри за 2015 рік

 1. Цуприк Г. Б. Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі / Г. Б. Цуприк, Л. М. Щербак // Моделювання та інформаційні технології. – 2015. – Вип. 75. – С. 18-25.
 2. Цуприк Г. Б. Використання перетворення Гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для оцінювання його статистик / Г.Б. Цуприк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 62. – с.
 3. Цуприк Г.Б. Забезпечення когерентності вибірок біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі / Г.Б.Цуприк, Л.М.Щербак // Вісник ТНТУ. — 2015. — №1(77). — C. 275-282.
 4. I. Kinakh, S. Rajba, T. Rajba, P. Raif, V. Karpinskyi The Implementation of Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring of Water Objects Problems // The IEEE 8th International Conference on “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications” (IDAACS’2015 ) Warsaw, Poland, September 24-26, 2015. –  P. 859 – 862.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ докт. фіз.-мат. наук Петрика М.Р.

Високорейтингові міжнародні Scopus-видання з високим імпакт-фактором:

 1. Petryk M., Vorobiev E. Numerical and Analytical Modelling of Solid-Liquid Expression from Soft Plant Materials. AIChE J. Wiley USA. (2013). Vol. 59, Issue 12, 4762–4771. [impact factor 2.49]
 2. Lecler S., Petryk M., Canet D., Fraissard J. Competitive Diffusion of Gases in a Zeolite Using Proton NMR and Sclice Selection Procedure. Catalysis Today, Elsevier B.V. (2012). Volume 187, Issue 1, 104-107. [impact factor 3.75].
 3. Petryk M., Leclerc S., Canet D., Fraissard J. Modeling of gas transport in a microporous solid using a sclice selection procedure: Application to the diffusion of benzene in ZSM5. Catalysis Today, Elsevier B.V. (2008). Volume 139, Issue 3, 234-240. [impact factor 3.75].
 4. Petryk M., Vorobiev E. Liquid Flowing from Porous particles During the Pressing of Biological Materials. Computer and Chemical Engineering, Elsevier Irland Ltd. (2007). Vol. 31, Issue 10, 1336-1345. [impact factor 2.37].
 5. Deineka V.S., Petryk M.R., Fraissard J. Identifying kinetic parameters of mass transfer in components of multicomponent heterogeneous nanoporous media of a competitive diffusion system. Cybernetics and System Analysis, Springer New York. (2011). Vol. 47, Number 5, 705-723.
 6. Petryk M. Mathematical modeling of mass transfer in symmetric heterogeneous and nanoporous media with a system of n -interface interactions. Cybernetics and System Analysis, Springer New York. (2007). Vol. 43, Number 1, 1060-0396 (Print) 1573-8337 (Online), 94-111.
 7. Deineka V., Petryk M., Mykhalyk D. Functional Identification of Intraparticle Diffusion Coefficients in Inhomogeneous Layer of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2012). Vol. 44, Issue 2, 1-14.
 8. Deineka V., Petryk M., Mykhalyk D. Identification of Kinetic Parameters of One-Component Adsorptive Mass Transfer in Microporous Catalytic Media. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2011). Vol. 43, Issue 3, 9-23.
 9. Petryk M., D. Mykhalyk. Nonlinear Mathematical Model of Two-Level Transfer of the “Filtration-Consolidation” Type. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2010). Vol. 42, Issue 3, 58-70.
 10. Petryk M., Fraissard J., Mykhalyk D. Modeling and Analysis of Concentration Fields of Nonlinear Competitive Two-Component Diffusion in Medium of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA.(2009). Vol. 41, Issue 8, 13-2.
 11. Petryk M., Fraissard J. Mathematical Modeling of Nonlinear Competitive Two-Component Diffusion in Media of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2009). Vol. 41, Issue 3, 37-55.
 12. Petryk M., Fraissard J. Mathematical modeling and visualization of Multilevel Mass Transfer System in Heterogeneous Ctalityc Media of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2008). Vol. 40, Issue 10, 1-21.
 13. Petryk M. et al. Mathematical Modeling and Research for Diffusion Process in Multilayer and Nanoporous Media. Fluid Transport in Nanoporous Materials. (W.C. CONNER and J. FRAISSARD, eds.), NATO Science Series, Series II : Mathematics, Physics and Chemistry. Springer Publishers, Netherlands. (2006). Vol. 219, 685-655.
 14. Petryk M., Leclerc S., Canet D., Fraissard J. Mathematical modeling and visualization of gas transport in a zeolite bed using a slice selection procedure. Diffusion Fundamentals, (2007). Volume 4, 11.1-11.21.
 15. Lecler S., Trausch G., Cordier B., Grandclaude D., Retournard A., Fraissard J., Canet D. Chemical shift imaging (CSI) by precise object displacement. (avec des remerciements à M. Petryk pour certains résultats non publiés). Magn. Reson. Chem. Wiley USA. (2006). Vol. 44, Issue 3, 311-317.

Академічні наукові видання (монографії, журнали):

 1. Дейнека В.С., Петрик М.Р., Кане Д. та Фрессар Ж. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах / К.: Національна академія наук України. Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова. – 2014. –182 с.
 2. Ленюк М.П., Петрик М.Р. Інтегральні перетворення Фур’є, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах. − К: Наукова думка, 2000. − 371с.
 3. Дейнека В.С., Петрик М.Р. Функціональна ідентифікація градієнтними методами та інтегральними перетвореннями параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах //Доповіді НАН України, 2013.- № 12.- С.45-51.
 4. Дейнека В.С., Петрик М.Р., Фрессард Ж. Идентификация кинетических праметров массопереноса в многокомпонетных системах компетитивной диффузии в неоднородных нанопористых середах // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 5. – С. 46–64.
 5. Петрик М. Математическое моделирование массопереноса в симетрических неоднородных и нанопористых средах с системой n-интерфейсных взаимодействий // Кибернетика и системный анализ. − 2007. − № 1. − С. 114−134.
 6. Петрик М.Р., Дейнека В.С., Воробієв Є.І. Математичне моделювання фільтраційної консолідації в неоднорідних багатокомпонентних циліндричних середовищах // Компютерная математика, 2013, № 1.- С.37-45.
 7. Дейнека В.С., Петрик М.Р. Идентификация параметров неоднородных задач диффузии в наномультикомпозитах с использованием градиентных методов // Компьютерная математика. − 2012. – № 1. − С. 41–51.
 8. Дейнека В.С., Петрик М.Р., Михалик Д.М. Функциональная идентификация коеффициентов внутричастичной диффузии в неоднородном слое нанопористых частиц // Проблемы управления и информатики. – 2012. – № 1. – С. 27–39.
 9. Дейнека В. С. Идентификация кинетических параметров однокомпонентного адсорбционного массопереноса в микропористых каталитических средах / В.С. Дейнека, М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 2. – С. 12 –25.
 10. Петрик М.Р. Нелинейная математическая модель двухуровневого переноса типа «фильтрация-консолидация» / М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Проблемы управления и информатики. − 2010.− № 2.− С. 74−85.
 11. Петрик М.Р. Моделирование и анализ концентрационных полей нелинейной компетитивной двухкомпонентной диффузии в среде нанопористых частиц / М.Р. Петрик, Ж. Фрессард, Д.М. Михалик // Проблемы управления и информатики. − 2009.− № 4.− С. 73−82.
 12. Петрик М.Р. Математическое моделирование нелинейной компетитивной двухкомпонентной диффузии в среде нанопористых частиц / М.Р. Петрик, Ж. Фрессард // Проблемы управления и информатики. − 2009.− № 2.− С. 48−65.
 13. Петрик М.Р. Математическое моделирование и визуализация системы многоуровневого массопереноса в неоднородных каталитических средах нанопористых частиц М.Р. Петрик, Ж.Фрессард // Проблемы управления и информатики. − 2008.− № 5. − С. 54−73.

Публікації міжнародних конґресів, симфозіумів:

 1. Krimitsas N., Vorobiev E., Petryk M. Continuos solid / liquid expression in screw press: process analysis and modeling. 8th Wordl Filtration Congres Proceedings (WFC 10). Braiton (UK). (2000). Vol. 2, 763-766.
 2. Petryk M., Vorobiev E. Liquid Flowing from Porous particles During the Pressing of Biological Materials. 10th Wordl Filtration Congres Proceedings (WFC 10). Leipzig (Germany). (2008). Volume 1, 636-640.
 3. Petryk M., Vorobiev E. Mass transfer from liquid containing spherical particles during the pressing of biological porous materials. Traveaux de 2me Europeen Conference «Filtration & Separation» (ECFS 2006). l’Université de Technologie de Compiègne, Compiègne (France). (2006). Vol. 1, 266-273.
 4. Petryk M., Petryk N., Matiega V. The Intensification of Process of Vibrofiltration in non Regular Cilinder Media’s. Proceding of European Conference “Emerging Solide Liquide Separation Technologies (ICEST 2002). Université de Technologie de Compiègne. Compiègne (France). (2002). Vol. 1, 143-149.
 5. Vorobyov E., Petryk M., Synkaryk M. An Experimental and Theoretical Study of Dewatering Organic Sediments. 7th Wordl Filtration Congres Proceedings, Budapest (U). (1996). Volume 2, 894-898.
 6. Petryk M., Vorobiev E., Mykhalyk D. Liquid expresion from bisolid porous particles: msthematical model. 11th Wordl Filtration Congres Proceedings. 16-20 April 2012. Grase (Austria). (2012). Vol. 1.
 7. Fraissard J., Petryk M., Lecrerc S., Canet D. Use os NMR Spectroscopy and Zeolite Crystallite Matherials to Study of Benzene Adsorption Kinetics. Proceeding of Summer School European «Sensors for Environment Health and Security Advansed Materials and Technologies, 16-27 September 2007. Vichy (France). (2007). Vol. 1, 113-114.
 8. Petryk M. The Simulation and intensification of Transfer of Masse of Adsorption in n-composed nanoporous materials. Procceding of Summer School European «Fluid Transport in Nanoporous Materials. Université Pierre et Marie Curie Paris VI – UMR714, l6-29 July 2003. Nice (France). (2003). Vol. 1, 81-82.

Інші фахові видання:

 1. Дейнека В.С., Функціональна ідентифікація параметрів дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах з використанням ґрадієнтних методів та інтегральних перетворень / В.С. Дейнека, М.Р. Петрик // Вісник Харківського національного університету. − 2012. − № 1015. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». –Вип. 19.− С. 87 – 103.
 2. Петрик М.Р. Математична модель та побудова розв’язку систем компетитивного переносу в неоднорідному середовищі нанопористих частинок // Вісник Харківського національного університету. − 2010. − № 926. − Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – Вип. 15.− С. 195-203.
 3. Дейнека В. С. Ідентифікація кінетичних параметрів однокомпонентного адсорбційного масопереносу / В.С. Дейнека, М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4. – С. 81–95.
 4. Петрик М. Математичне моделювання адсорбційного нелінійного масопереносу в каталітичних пористих середовищах / М.Р. Петрик, Д.М. Михалик //Вісник Тернопільського національного технічного університету. − 2009.− Т. 14. −№ 4. − С. 193−198.
 5. Дейнека В.С. Параметрична ідентифікація кінетичних параметрів дифузії в багатошарових неоднорідних Fe/Dy-нанокомпозитах / Дейнека В.С., Петрик М.Р. // «Математичне та комп’ютерне моделювання». Серія: фізико-математичні науки: Зб. наук. праць Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ та КПНУ, 2011.– Вип. 5. – С. 189-201.
 6. Петрик М.Р. Математичне моделювання фільтраційної консолідації в багатокомпонентних неоднорідних циліндричних середовищах вологомістких пористих частинок методами інтегральних перетворень / М.Р. Петрик, М.М. Петрик // «Математичне та комп’ютерне моделювання». Серія: фізико-математичні науки: Зб. наук. праць Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ та КПНУ. − 2012. – Вип. 7. − С. 222−241.
 7. Дейнека В.С. Градієнтна ідентифікація параметрів переносу в багатошарових Fe/Dy -наноплівках / В.С. Дейнека, М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Праці міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерное моделювання в наукоємних технологіях» (КМНТ-2012). Харків. − 2012. − С. 109−112.
 8. Петрик М.Р. Моделювання і параметрична ідентифікація в системі компетитивноо переносу в неоднорідному середовищі пористих частинок / М.Р. Петрик, Д.М. Михалик // Праці міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерное моделювання в наукоємних технологіях» (КМНТ-2010). Харків. − 2010. − Ч.2. − С.180-183.
 9. Петрик М.Р. Математичне моделювання масопереносу з спектральним параметром для неоднорідних циліндричних напівобмежених нанопористих середовищ // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – 2007. −Вип. 336-337. Математика. − C. 151-159.
 10. Петрик М.Р. Математичне моделювання дифузійного масопереносу зі спектральним параметром для n-інтерфейсних неоднорідних і нанопористих необмежених середовищ // Науковий вісник Чернівецького університету:Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 288. Математика. − C. 90−99.
 11. Петрик М.Р. Математична модель процесу фільтраційного відтиску неоднорідних напівобмежених дисперсних середовищ у плоских напівобмежених каналах фільтрувальних апаратів / М.Р. Петрик, М.І. Шинкарик, Р.С. Фронц // Труды Института прикладной математики и механики НАНУ. Сб. научн. труд. − Донецк: Ин-т ПММ НАНУ, 2001.− Т.6. − С. 101-105.
 12. Михалик Д., Математичне моделювання сорбційного масопереносу для одно- і двоскладових обмежених середовищ / Д.Михалик, М.Петрик, М. Баб’юк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2009.− Т. 14. − № 3. − С. 157−164.
 13. Петрик М. Математичне моделювання і аналіз фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між сферичними вологомісткими частинками і порами середовища/ М.Р. Петрик, К.М. Дабула, Д.М. Михалик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2006.− Т.11. − №4. − С. 170−183.
 14. Петрик М. Математичне моделювання і дослідження фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між вологовмісткими частинками і порами дисперсного середовища / М.Р. Петрик, К.М. Дабула, Д.М. Михалик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2005.− Т. 10. − № 4. − С. 166−175.
 15. Петрик М. Математичне моделювання адсорбційного масопереносу зі спектральним параметром для неоднорідних n−інтерфейсних циліндричних обмежених нанопористих середовищ // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2005.− Т. 10. − №2.− С. 180–191.
 16. Шаблій О. Математичне моделювання і оптимізація систем електродифузійного масопереносу / О. Шаблій, О. Петрик, М. Петрик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2007.− Т. 12. − № 4. − С. 165−183.
 17. Ленюк М. Математичне моделювання адсорбційного масо переносу з спектральним параметром для неоднорідних n-інтерфейсних циліндричних обмежених мікропористих середовищ з порожниною / М.П. Ленюк,М.Р. Петрик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2004.− Т. 9. − №4. − С. 147−158.
 18. Петрик М.Р. Математична модель процесу фільтраційного масопереносу неоднорідних середовищ у сферично–конічних необмежених каналах // Нелинейные задачи математической физики и их применение: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математики НАН України, 1999. – С. 184−188.
 19. Петрик М.Р. Математичне моделювання процесів фільтраційного переносу і відтиску для неоднорідних середовищ (одновимірна задача для обмеженої кусково-однорідної області переносу) / М.Р. Петрик, М.І. Шинкарик, О.Ю.Петрик // Нелинейные задачи математической физики и их применение: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математики НАН України, 1998. – С. 171−173.
 20. Петрик М.Р. Нелінійні математичні моделі фільтрування суспензій та знеріднення стискуваних осадів // Нелинейные задачи математической физики и их приложения: 3б. наук. пр. – К.: Ін–т. математики НАН України, 1995. –С. 207−209.
 21. Ленюк М.П. Одновимірна задача фільтрації та відтиску кусково−однорідному дисперсному фільтраційному середовищі / М.П. Ленюк, М.Р.Петрик // Iнтегральнi перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. − К.: Iн-т. математики НАН України, 1997. − Вип. 14. − С. 151−157.
 22. Петрик М.Р. Математичне моделювання процесів барофільтрації та відтиску високодисперсних суспензій у конічно–гвинтових фільтрувальних апаратах (випадок апроксимації внутрішньої конічно–гвинтової конічно–однорідною) // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математики НАН України, 1996. – Вип. 11. – С. 159−168.
 23. Петрик М.Р. Двовимірна нестаціонарна математична модель фільтрації під тиском при деформуванні частинок осаду в циліндричній оболонці з гвинтовими поверхнями / М.Р.
 24. Петрик, Є.І. Воробйов // Інтегральні перетворення та їх застосуваня до крайових задач: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математики НАН України, 1995. – Вип. 8. – С. 151−157.
 25. Петрик М.Р. Математичне моделювання нелінійних неізотермічних процесів адсорбції та дифузії в стиснутому шарі сорбенту (узагальнений випадок для неізотермічності функції сорбційної рівноваги) // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математикиАН України, 1994. – Вип. 7. – С. 198−207.
 26. Петрик М.Р. Математичне моделювання нелінійних динамічних задач адсорбції та дифузії для нерухомого шару адсорбенту (неізотермічний випадок) // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математики АН України, 1993. – Вип. 5. – С. 201−215.
 27. Петрик М.Р. Моделювання нелінійних неізотермічних динамічних задач адсорбції та дифузії для стиснутого шару адсорбенту // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математики АН України, 1993. – Вип. 4. – С. 239−242.
 28. Петрик М.Р. Математичне моделювання нелінійних сумісних процесів адсорбції та дифузії в потоці рідини або газу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б. наук. пр. – К.: Ін-т. математикиАН України, 1993. – Вип. 3. – С. 220-233.
 29. Ленюк М.П. Математичне моделювання дифузійного масопереносу зі спектральним параметром для n−інтерфейсних неоднорідних і нанопористих напівобмежених середовищ / М.П. Ленюк, М.Р. Петрик // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика»: Зб. наук. пр. − 2003. – Вип. 1.− С. 69−95.
 30. Петрик М.Р. Математичне моделювання дифузійного масопереносу зі спектральним параметром для n−інтерфейсних неоднорідних і нанопористих обмежених середовищ / М.Р. Петрик, М.П. Ленюк // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика»: Зб. наук. пр. − 2004. – Т. 9. − Вип. 2. − С. 59−84.
 31. Петрик М. Двовимірна осесиметрична математична модель двофазного сорбційного масопереносу із спектральним параметром для напівобмеженого двоскладового (по вісі z) середовища / М. Петрик, М. Баб’юк // Математическое моделирование в образовании, науке и промышленности: Сб. научн. тр. – Санкт–Петербург: МАН ВШ, 2000. – Т. 1. – С. 133−137.
 32. Петрик М.Р. Деякі підходи до математичного моделювання нелінійних процесів фільтрування суспензій та знерідження стискуваних осадів /М.Р. Петрик, М.М. Шинкарик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: 36. наук. пр.– К.: Ін-т. математики НАН України, 1994. – С. 157-158.
 33. Петрик М.Р. Моделювання та аналіз крайових умов і параметрів масопереносу в двовимірних неоднорідних середовищах // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика»: Зб. наук. пр. − 2010. – Вип.7 (16). − С. 124−146.
 34. Петрик М.Р. Методи моделювання та аналіз причинних характеристик крайових задач масопререносу з використанням матриць впливу для неоднорідних багатоскладових середовищ // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика» : Зб. наук. пр. − 2011. – Т. 9. – Вип 8 (17). − С. 113-139.
 35. Петрик М.Р. Нелінійні моделі і аналіз фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між волого місткими частинками і порами середовища /М.Р. Петрик, М.Д. Михалик // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика» : Зб. наук. пр. − 2009. – Вип. 6 (15). − С. 96-109.
 36. Петрик М. Осесиметрична математична модель адсорбційного масопереносу зі спектральним параметром для напівобмеженого двоскладового кусково−однорідного (по вісі r) середовища / М.Р. Петрик, М. Баб’юк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2002. – Т. 7. − № 3.− С. 96-102.
 37. Шаблій О. Дифузійні поцеси в оксидних шарах залізохромових сплавів /О. Шаблій, М. Петрик, П. Василюк, І. Катеринюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету. − 2001.− Т. 5. − №3. − С. 5-11.
 38. Петрик М. Тривимірна нестаціонарна математична модель фільтраційно дифузійного масопереносу для вирізаного циліндричного клину/ М. Петрик,Т. Кукуруза // Вісник Тернопільського державного технічного університету – 1999.– Т. 4. – № 4. – С. 50-56.
 39. Петрик М.Р. Математична модель процесу фільтраційного відтиску напівобмежених середовищ у плоских конічних каналах // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. З. – № 4. – С. 20-29.
 40. Петрик М.Р. Математична модель процесу фільтраційного відтиску з урахуванням перетоків між вологовмісткими порами частинки і порами осаду / М.Р. Петрик, Є.І. Воробйов // Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», 2002. – Випуск 42. − Т. 1. − С.145-150.
 41. Петрик М.Р. Математичне моделювання нелінійного ізотермічного адсорбційного масопереносу для обмежених нанопористих середовищ /М.Р. Петрик, М.Л. Глинська // Весник Херсонского национального технического университета (за мат. міжнародної конференції з математичного моделювання (МКММ-2008), 2008. – Вип. 2 (31). – С. 392-397.