Наукові здобутки

Наукові семінари

Науковий семінар на тему “Математичне моделювання та ефективне оцінювання форми відгуку біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення”

20 квітня 2016 року відбувся міжкафедральний науковий семінар на тему “Математичне моделювання та ефективне оцінювання форми відгуку біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення” асистента кафедри програмної інженерії Цуприк Галини Богданівни.

Основні питання:

Удосконалено математичну модель серії відгуків біооб’єкту на низьконтенсивні подразнення, чим спрощено автоматизоване врахування впливу випадкових значень латентного початкового розвитку відгуків, та розроблено обчислювальні методи оцінювання статистичних характеристик параметрів форми відгуку.

Аналізом стану справ та тенденцій математичного моделювання та методів підготовки серії відгуків біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення виявлено значну складність автоматизованого забезпечення когерентності вибірок у серії відгуків біооб’єкту, що дало підстави для удосконалення математичної моделі відгуку.

Вперше обґрунтовано спосіб удосконалення математичної моделі відгуку біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення з врахуванням стохастичної затримки його.

Описано розроблений метод верифікації статистичного оцінювання параметрів форми відгуку для обґрунтування вибору рішення про затвердження результатів його. Описано розроблене програмне забезпечення для удосконаленого комп’ютерного моделювання відгуку та верифікації результатів його статистичного оцінювання. Описано розроблений метод підготовки серії відгуків (ансамблю реакцій) біооб’єкту для синхронізації цих реакцій.