Наукові проекти

  1. Тема № 272-02 «Розробка математичних моделей та методів комп’ютерного моделювання, програмного забезпечення, перевірка моделей на адекватність результатам експериментів та комп’ютерне моделювання нестаціонарних процесів адсорбційного масопереносу екотехнологій очищення» (номер держреєстрації № 0103U003063).
  2. Тема № 217-09 «Розробка проекту системі , математичних моделей та методів комп’ютерного моделювання, програмнои світлофориних об’єктів м. Тернополя (в.Руська).
  3. Тема № 267-99 «Дослідження властивостей молочно-білкових згустків. (Етап 2: Розробка математичної моделі фільтраційного відтиску середовищ пористих частинок біологічної структури)» (номер держреєстрації № 0194U035736).
  4. Cпільна україно – італійська науково – дослідна робота на тему “Розробка web – базованої вимірювальної системи з розподіленим інтелектом” (номер державної реєстрації 0104U006975): Кінах Я.І.
  5. „Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії”, інвентарний номер держ. реєстрації 0111U002593, 2011-2013 рр. – методи та засоби підготовки електроретиносигналів в електроретинографічних системах для активних біомедичних досліджень.
  6. „Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи”, номер держ. реєстрації 0111U005289, 2012-2013 рр. – метод підвищення ефективності біотехнічних систем активних біомедичних досліджень.
  7. «Дослідження та впровадження математичного та програмного  забезпечення управління якістю програмних продуктів»  науково-дослідна тема ДІ207-13 «Розробка дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів» № державної реєстрації 0113U000258.
  8. «Проведення експериментальних досліджень. Експериментальна верифікація методів опрацювання біосигналів для виявлення патологічних станів організму людини»  науково-дослідна тема ВК51-15 «Методи та засоби виявлення патологічних станів для систем медичного контролю функціонального стану організму людини» № державної реєстрації 0115U002455.