Освітні програми

  1. Освітня програма першого рівня вищої освіти (бакалавр) 2018р.
  2. Освітня програма другого рівня вищої освіти (магістр) 2018р.
  3. Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти 2017.
  4. Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  5. Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти 2017.
  6. Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  7. Освітня програма другого (спеціаліст) рівня вищої освіти.
  8. Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.