Освітні програми

 1. Стандарт вищої освіти України другого рівня (магістр).
 2. Стандарт вищої освіти України першого рівня (бакалавр).
 3. Освітня програма другого рівня вищої освіти (магіст) 2021р.
 4. Освітня програма першого рівня вищої освіти (бакалавр) 2021р.
 5. Освітня програма третього рівня вищої освіти (PhD) 2020р.
 6. Освітня програма першого рівня вищої освіти (бакалавр) 2019р.
 7. Освітня програма першого рівня вищої освіти (бакалавр) 2018р.
 8. Освітня програма другого рівня вищої освіти (магістр) 2018р.
 9. Programme specification (Bachelor) 2018.
 10. Programme specification (Master) 2018.
 11. Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти 2017.
 12. Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 13. Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти 2017.
 14. Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 15. Освітня програма другого (спеціаліст) рівня вищої освіти.
 16. Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.