Григорчук Любомир Іванович

Любомир Григорчук

к. пед. н., доцент

Народився в селі Лісна Слобідка Коломийського району Івано-Франківської області. У 1975 році закінчив Ліснослобідську восьмирічну школу, а в 1977 році Раківчицьку середню школу Коломийського району. У 1977-1982 рр. навчався у Чернівецькому державному університеті. Закінчив математичний факультет (кафедра диференціальних рівнянь). Впродовж 1982-1984 рр. служив у Радянській Армії. З 1990 року працює в Івано-Франківському університеті нафти і газу. З 1990 по 1995 рр. працював директором підготовчих курсів, потім старшим викладачем факультету до вузівської підготовки. На кафедрі вищої математики з 1999 року. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію “Формування готовності слухачів факультету довузівської підготовки до навчання у вищому технічному закладі освіти” на звання кандидата педагогічних наук у Тернопільському національному педагогічному університеті. Звання доцента отримав у 2011 році. Із вересня 2014 року переведений на кафедру математичних методів у інженерії. У квітні 2015 року переведений назад на кафедру вищої математики замість ст. викл. Матієшина Д.Д. Опублікував 17 наукових та 6 навчально-методичних праць.
Менеджмент проектів програмного забезпечення
 1. Григорчук Л.І. Дослідження впливу різних факторів на результати навчання студентів / Л.І.Григорчук, М.М.Осипчук, Б.В.Сверида // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 2(11). - С. 19-22.
 2. Челядин Л.І. Екологічні аспекти технологій очистки стічних вод та математичне визначення параметрів фільтрації через гранульований матеріал / Л.І.Челядин, Л.І.Григорчук, В.Л.Челядин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. - № 1(15). - С.153-155.
 3. Челядин Л.І. Чинники і ризики забруднення довкілля та їх вплив на показник екологічної безпеки об'єкта / Л.І.Челядин, Л.І.Григорчук, В.Л.Челядин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - № 1(19). - С. 45-50.
 4. Дослідження процесу зміцнення поверхонь деталей машин обробкою іскровими розрядами / Л.Григорчук, В.Кустов, М.Осипчук, Л.Роп’як // Науковий журнал Вісник ТНТУ. – 2011. – Т.16, №3. – С. 116-122.
 5. Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу / Р. І. Храбатин, О. Р. Храбатин, Л. І. Григорчук, С. М. Никифорук, Л. В. Саманів // Науковий вісник ІФНТУНГ. -  2012. - № 1(31). - С. 124-131.
 6. Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об'єктів нафтогазового комплексу / Л.І.Челядин, Л.І.Григорчук, В.Л.Челядин, М.М.Богославець // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2013. - № 2(47). - С. 145-151
 7. Григорчук Г.В., Григорчук Л.І. Аналіз процесів експлуатації обертових об’єктів складної просторової конфігурації та методів контролю їх технічного стану //  Методи та прилади контролю якості, 2017, №1 (38), с. 103-111.
 8. Григорчук Г. В., Григорчук Л. І Визначення напруженого стану барабанної труби та бандажу при роботі сушильних агрегатів //  Методи та прилади контролю якості, 2017, №1 (40), с. 132-136.
 9. Григорчук Г. В., Григорчук Л. І Дослідження напруженого стану барабанної труби та бандажу при роботі сушильних агрегатів //  World Science 2018. Vol.2, №6(34), с.64-67. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5822
 10. Григорчук  Г.В., Григорчук  Л.І., Олійник А. П. THE RESEARCH OF THE MODEL DEFORMATION PROCESS OF ROTATING OBJECTS. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського том №30(69), № 3,2019 с.86-91.
Перелік навчально-методичних праць:
 1. Математика абітурієнту: Контрольні роботи/ Григорчук Л.І., Гургула С.І., Осипчук М.М., Савчук Я.І., Тирлич В.В. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 120 с.
 2. Г.В.Григорчук, Л.І.Григорчук. Спецрозділи вищої математики: Конспект лекцій. Частина 1. Сферична тригонометрія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 2009 82 с.
 3. Г.В. Григорчук, Л.І.Григорчук. Спецрозділи вищої математики: Конспект лекцій. Частина 2. Диференціальна геометрія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 2009. 55 с.
 4. Григорчук  Г. В, Григорчук Л.І. Теорія ймовірності та математична статистика, для мех.спец. дистанційної форми навчання. 2 част. ІФНТУНГ, червень 2019р. 8 с.
Перелік патентів:
 1. Патент на винахід № 108341. Циліндро-поршневий вузол насоса. Винахідники: Григорчук Г. В., Григорчук Л. І., Роп'як Л. Я., Бурда М. Й.
Дослідження впливу різних факторів на результати навчання студентів
Аналіз процесів експлуатації обертових об’єктів складної просторової конфігурації та методів контролю їх технічного стану.