Кінах Ярослав Ігорович

Ярослав Кінах
канд. техн. наук, доцент
Google Scholar Profile
Scopus Profile

 

Закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 7.080101 “Математика”, в 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства, інститут післядипломної освіти, отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю фінанси. В 2001 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю «Інформаційна безпека України».

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у 2007 р. у спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 Тернопільського національного економічного університету зі спеціальності обчислювальні машини, системи та мережі.

Має 44 публікації, з них 33 наукових (в т.ч. 14 фахових статей) та 8 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 підручник з грифом Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Проводить навчальні курси:

 • "Безпека програм та даних (CS226)"
 • "Організація комп'ютерних мереж (SE201)"
 • "Якість програмного забезпечення та тестування"
 • "Комп'ютерна криптографія"
 • "Економіка програмної інженерії"

Всі дисципліни забезпечені методичними розробками, у тому числі для дистанційного навчання.

 1. Kinaсh, J. Bezpiechenstwo informacji [Tekst] / J Kinaсh, A. Chominczuk, W. Karpinski i inne ; pod red. M. Karpinski. — Warszawa: Pomiary. Automatyka. Kontrola, 2012. — 275 s. (підручник з грифом Міністерства науки і вищої освіти Польщі).
 2.  Кінах Я.І. Петрик М.Р., Головатий А.І., Рогатинська Л.Р.Методичні вказівки для виконання розділу дипломної роботи щодо техніко-економічного обґрунтування вибору проектного рішення розробки та оцінки якості програмного забезпечення для студентів напряму підготовки 6.050103- програмна інженерія. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 35 с.
 3. Кінах Я.І. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Методологія та технологія створення програмних систем моделювання складних об’єктів для студентів напряму підготовки 6.050103- програмна інженерія. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 30 с.
 4. М.Р. Петрик Д.М. Михалик С.В. Гладьо Г.Б. Цуприк Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітнього рівня «спеціаліст» студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – «Інженерія програмного забезпечення» Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 27 с.
Здійснює керівництво курсовим проектуванням і роботами, бакалаврськими роботами, дипломним проектуванням та магістерськими роботами студентів спеціальностей „Програмна інженерія” та „Інженерія програмного забезпення”.
 1. Захист інформації.
 2. Обчислювальні машини, системи та мережі.
 3. Алгебра та теорія чисел.

Вибрані статті.

 1. I. Kinakh, P. Bykovyy, V. Kochan, A. Sachenko, O. Roshchupkin, S. Aksoy, G. Markowsky Data Communication Crypto Protocol for Security Systems Sensor Networks // Proceedings of the 5th IEEE Innternational Workshop on Inteligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. – Rende, Italy, - 2009. – S. 375 – 379.
 2. Євтух, П. С. Теоретико-графовий підхід до моделювання розподілених безпровідних сенсорних мереж [Текст] / П. С. Євтух, Я.І. Кінах, В.М. Карпінський // Вісник Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут”. – 2010. – №52. – С. 27-32 .
 3. Кінах, Я.І. Ефективні методи паралельної реалізації алгоритму Шуфа [Текст] / Я.І. Кінах, І.З. Якименко, Р.Б. Трембач // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – №1. – С.180 –185.
 4. Карпінський, М.П. Моделювання атак типу DOS/DDOS на основі використання імовірнісного маркування пакетів [Текст] / М.П. Карпінський, Я.І. Кінах, У.О. Яциковська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №8(179). – С.62-68.
 5. The Implementation of Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring of Water Objects Problems / S. Rajba, T. Rajba, P. Raif, I. Kinakh, V. Karpinskyi // Proceedings of the IEEE 8th International Conference on "Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications" (IDAACS'2015 ) Warsaw, Poland, September 24-26, 2015. — P. 859-862.

Вибрані тези конференцій.

 1. Research of realization a distributed attacks in computer network / Karpinski M., Yatsykovska U.// Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics KTTO 2011. - Technical University of Ostrava, Czech Republic. – 2011. – P. 226-228.
 1. Імовірнісне маркування пакетів в комп’ютерній мережі./ М. Карпінський У. Яциковська // Матеріали I-ої міжнародної науково- технічної конференції
 2. «Захист  інформації і безпека інформаційних систем». – НУ ”Львівська Політехніка”: Львів, 2012. – С. 200-201.
 3. Кінах Я. Використання паралельних обчислень для обґрунтування рівня криптографічного захисту інформації в комп’ютерних мережах / Кінах Я. // Матер. 3-ої науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології».Тернопіль: ТНТУ. - 2016. - С.92.

Був виконавцем науково-дослідних тем:

 • спільна україно – італійська науково – дослідна робота на тему “Розробка web – базованої вимірювальної системи з розподіленим інтелектом” (номер державної реєстрації 0104U006975);
 • „Багатоканальні процесорні ядра реалізації симетричних блокових алгоритмів шифрування” (номер державної реєстрації 0101U002363).

Взяв участь у спільному проведенні наукових досліджень на тему «Рішення, що покращують безпеку інформаційних систем» на кафедрі інформатики факультету машинобудування та інформатики Технічно-Гуманітарної Академії у місті Бєльсько-Бяла, Польща.