Щербина Дмитро Андрійович

Дмитро Щербина
асистент

 

Народився 25 листопада 1991 року в місті Тернопіль. У 2013 році закінчив магістратуру Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя із відзнакою за спеціальністю 8.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи", присвоєно кваліфікацію наукового співробітника (електроніка та телекомунікації).

З 2015 року працює на посаді асистента кафедри "Програмної інженерії".

У 2016 року закінчив аспірантуру за спеціальністю 01.05.02 "Математичне моделювання і обчислювальні методи".

"Розробка програм на С# та технологія .Net"

"Технології JEE"

"Паралельне програмування"

"Алгоритми та структури даних"

"Бази даних"

Автоматизація обрахунку необхідної кількості інсуліну та виставлення дози на шприц-ручці для можливості використання людей з вадами зору.

Опублікував більше 9 тез доповідей на наукових конференціях та 2 статті у наукових видання (в т.ч. 1 фахове), серед них:

  1. Щербина Д.А., Яворська Є.Б. Методы измерения уровня глюкозы в крови человека// Электронный журнал «Биомедицинская инженерия и электроника». – Херсон, 2012. – № 1.
  2. Щербина Д. А. Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини / Д.А. Щербина, Є.Б. Яворська // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2015. – № 61. – С. 122-130 (фахова стаття).