Бойко Ігор Володимирович

Бойко Ігор Володимирович
Ігор Бойко

к.ф.-м.н., доцент
Google Scholar Profile
Researchgate Profile
Scopus Profile
ORCID Profile
Mendeley 2022-05-23T17:05:19.000Z

Народився 1 січня 1987 р. в с. Золотники Теребовлянського району Тернопільської області.

У 1993-2004 рр. – навчався в Дарахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Теребовлянського району, Тернопільської області, яку закінчив з золотою медаллю.

У 2009 р. закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спеціальність – 8.070101 – Фізика та Інформатика.

У 2010-2013 рр. − аспірант кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, науковий керівник − професор Ткач Микола Васильович.

26 квітня 2013 р. на спеціалізованій раді Д 76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Теорія активної динамічної провідності багатошарових резонансно-тунельних структур”. за спеціальністю 01.04.02 –теоретична фізика.

На посаді доцента кафедри програмної інженерії працює з 2015 р.

Автор більше 40 наукових праць з теоретичного дослідження та моделювання властивостей напівпровідникових наносистем.

Проводить навчальні курси:

 • Основи програмної інженерії (SE201)
 • Дискретні структури (CS106)
 • Диференціальні рівняння в математичних моделях
 • Системи рівнянь в частинних похідних
 • Методологія та технологія створення складних програмних систем

Інструктивно-методичні матеріали для лабораторних занять з дисципліни “Основи програмної інженерії” для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення” / Укладач : Бойко І.В.. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016 – 41 с.

 1. Теоретичне дослідження спектрів квазічастинок та їх взаємодії у напівпровідникових наноструктурах. Нанофізика.
 2. Математичне моделювання крайових задач, виникаючих у фізиці напівпровідникових наносистем.
 3. Сіткові методи розв’язання крайових задач.
 1. Ju .O. Seti, M. V. Tkach, I. V. Boyko. Influence of non-linear electrons interaction at their transport through the symmetric two-barrier resonance nano-system // JOAM. – 2012. – V. 14. – № 3-4. – P. 393-400. [impact factor 0.383].
 2. N. V. Tkach, I. V. Boyko, Ju. A. SetiG. G. Zegrya. A quantum cascade laser in a transverse magnetic field. A model of the open triple-barrier active region // Tech. Phys. Lett. (2013) 39: 520. [impact factor 0.702].
 3. N. V. Tkach, Ju. A. Seti, V. A. Matijek, I. V. Boyko. On the active conductivity of a three-barrier resonant-tunneling structure and optimization of quantum cascade laser operation. // Semiconductors (2012) 46: 1304. [impact factor 0.701]
 4. G.G. Zegrya, N.V. Tkach, I.V. Boyko, and Yu. A. Seti, Quasi-stationary electron states in a multilayered structure in longitudinal electric and transverse magnetic fields. // Phys. Solid State 55, 2182 (2013). [impact factor 0.831]
 5. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, I.V. Boyko, and O.M. Voitsekhivska, Optimization of quantum cascade laser operation by geometric design of cascade active band in open and closed models. // Condens. Matter Phys. 16, 33701 (2013). [impact factor 0.757]
 6. M. Tkach, Ju. Seti, I. Boyko, O. Voitsekhivska. Dynamic conductivity of resonance tunnel structures in the model of open Cascade in nanolasers. // Romanian Reports in Physics, 65(4), pp. 1443-1453 (2013). [impact factor 1.517]
 7. Boyko I.V. Role of Two-Photon Electronic Transitions in the Formation of Active Dynamic Conductivity in a Three-Barrier Resonance Tunneling Structure with an Applied DC Electric Field. // Ukr. J. Phys. 2016, Vol. 61, N 1, p.66-74. [impact factor 0.367]