Петрик Михайло Романович

Михайло Петрик

д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Google Scholar Profile
Researchgate Profile
Scopus Profile
ORCID Profile
Mendeley 2023-05-18T09:55:59.000Z

Завідувач кафедри програмної інженерії, докт. фіз.-мат. наук, професор Петрик Михайло Романович є випускником Чернівецького національному університеті імени Юрія Федьковича за спеціальністю «прикладна математика», кваліфікація математик зі спеціалізацією «математичне та програмне забезпечення АСУ».

Працював інженером, науковим співробітником ВНДІкомпресормаш (м. Суми), с.н.с, завідувачем науково-дослідною лабораторією відділу системних досліджень проблем ресурсозбереження ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

В травні 1991р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи.

Атестат старшого наукового співробітника ВАК України отримав у 1993р, атестат доцента у 1995р.

Обраний членом-кореспондентом Міжнародної Академії Комп’ютерних наук і систем (1993).

Петрик М.Р. є науковим стипендіятом французького уряду (2001), учасник низки науково-освітніх європейських програм та європейських наукових шкіл (Résau “n+i”, STMicroelectronics, Microstructure2002, Fluid Transport in Nanoporous Materials 2003, Diffusion & Adsorption Fundamental 2007, 2008).

Мав тривалі наукові перебування і брав участь в міжнародних наукових проектах: Університеті П’єра і Марії КЮРІ (Paris 6, 2003-2007), Центрі досліджень Комп’єнського Університету (1998, 2001-2006), Університету Анрі Пуанкаре (2006, 2007).

Петрик М.Р. є співкерівником досліджень ґрупи систем компетитивної дифузії в нанопористих середовищах ТНТУ ім. Ів. Пулюя та Університету П. і М. К’ЮРІ, директором Центру франко-української наукової кооперації та підготовки персоналу, створеного в ТДТУ за підтримки посольства Франції в Україні (2006).

За міжнародну наукову кооперацію нагороджений найвищою державною науковою нагородою Франції – Орденом Академічних Пальм. Вручення нагороди здійснено Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні паном Жаком Фором (24 червня 2010).

Петрик М.Р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи на тему “Математичне моделювання полів масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах та ідентифікація їх параметрів” (грудень 2013).

Математичне моделювання складних систем масопереносу в неоднорідних нанопорстих середовищах, об’єктно-орієнтовані парадиґми і технології проектування програмного забезпечення, математичні методи параметричної ідентифікації неоднорідних систем, методи інженерії програмного забезпечення складних систем.

“Об’єктно-орієнтоване програмування (CS1021)”

“Архітектура та проектування програного забезпечення”

“Раціональний уніфікований процес проектування програмного забезпечення”

“Моделювання та аналіз програмного забезпечення”

“Диференціальні рівняння в математичних моделях”

“Системи рівнянь в частинних похідних”

  1. Petryk M., Vorobiev E. Liquid Flowing from Porous particles During the Pressing of Biological Materials. Computer and Chemical Engineering, Elsevier Irland Ltd. (2007). Vol. 31, Issue 10, 1336-1345. [impact factor 2.37].
  2. Petryk M., Leclerc S., Canet D., Fraissard J. Modeling of gas transport in a microporous solid using a sclice selection procedure: Application to the diffusion of benzene in ZSM5. Catalysis Today, Elsevier B.V. (2008). Volume 139, Issue 3, 234-240. [impact factor 3.75].
  3. Deineka V., Petryk M., Mykhalyk D. Functional Identification of Intraparticle Diffusion Coefficients in Inhomogeneous Layer of Nanoporous Particles. Journal of Automation and Information Sciences, Begell House USA. (2012). Vol. 44, Issue 2, 1-14.
  4. Lecler S., Petryk M., Canet D., Fraissard J. Competitive Diffusion of Gases in a Zeolite Using Proton NMR and Sclice Selection Procedure. Catalysis Today, Elsevier B.V. (2012). Volume 187, Issue 1, 104-107. [impact factor 3.75].
  5. Petryk M., Vorobiev E. Numerical and Analytical Modelling of Solid-Liquid Expression from Soft Plant Materials. AIChE J. Wiley USA. (2013). Vol. 59, Issue 12, 4762–4771. [impact factor 2.49]