Практики

Роз’яснення щодо оформлення документів на практику:

  1. Договір про проведення практики студентів. Формат бланку А4, двосторонній.  Оформляється в 2-х примірниках.
  2. Щоденник практики. Формат бланку А4, двосторонній. Оформляється в одному примірнику.

Дані для заповнення договору про проведення практики студентів:

Група Шифр і назва напряму підготовки, спеціальності Курс Вид практики Строки практики
СП-11, СП-12 121 “Інженерія програмного забезпечення” 1 навчальна 03.07.2017-16.07.2017
СП-21 6.050103 “Програмна інженерія” 2 навчальна технологічна 03.07.2017-16.07.2017
СП-31, СПс-31 6.050103 “Програмна інженерія” 3 навчальна технологічна 03.07.2017-23.07.2017
СПс-32 121 “Інженерія програмного забезпечення” 3 навчальна технологічна 03.07.2017-23.07.2017

Методичні вказівки для проходження практик:

  1. Наскрізна програма технологічної, переддипломної та науково-дослідної практик спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)», 121 «Інженерія програмного забезпечення (магістр)»
  2. Методичні вказівки для проходження переддипломної та дослідницької практик магістрами спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  3. Методичні вказівки для проходження технологічної та виробничої практик студентами напряму підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія».
  4. Методичні вказівки для проходження переддипломної та дослідницької практик студентами спеціальності 7.05010302 та 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення».
  5. Програма виробничої (переддипломної) практики та методичні вказівки до її виконання для студентів спеціальності 6.050103 «Програмна інженерія».