Французька технічна мова

Статус: вибіркова.

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр.

Мета: забезпечити практичне володіння французькою мовою як засобом усного і письмового спілкування для вирішення соціально-комунікативних задач в професійній та науковій діяльності.

Цілі: практичні (формування мовленнєвих навичок і умінь та засвоєння лінгвістичних і соціокультурних знань), когнітивні (розвиток когнітивних здібностей), афективні (формування впевненості щодо використання мови як засобу комунікації, а також розвиток позитивного відношення до вивчення французької мови й засвоєння відповідної культури), освітні (розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового матеріалу), соціальні (розвиток загальних умінь спілкування).

Завдання:

 • засвоїти лексичні одиниці (слова та звороти) в межах пройдених тем;
 • удосконалити вміння та навички читання французькою мовою;
 • навчити сприймати мову на слух;
 • розвинути вміння і навички спілкування французькою мовою на різноманітні професійні теми;
 • розвинути вміння і навички читання спеціальної літератури французькою мовою;
 • засвоїти певний обсяг соціокультурних знань за рахунок читання відповідних текстів, застосування ілюстративного матеріалу;
 • навчити студентів вбачати в іноземній мові засіб одержання, розширення і поглиблення системних фахових знань, а також засіб самостійного підвищення своєї професійної кваліфікації;
 • формувати соціокультурні компетенції для успішної адаптації випускників на ринку праці;
 • розкрити перед студентами потенціал іноземної мови як можливості розширення власних мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурних та інших компетенцій;
 • розвивати вміння самостійно набувати знання для побутової та професійної комунікації на французькій мові.

Зміст дисципліни

Модуль 1

 • комп`ютери сьогодні і завтра;
 • вибір та встановлення нового комп’ютера;
 • комп`ютер, як робочий засіб;
 • спеціалісти в галузі інформатики.

Модуль 2

 • мультимедійне обладнання;
 • інтернет-з’єднання та навігація в мережі;
 • основне програмне забезпечення;
 • електронне листування.

Викладацький склад: Пікалова А.О., викладач кафедри української та іноземних мов.

Тривалість: 3,5 кредити ЕСТS, 105 годин (54 аудиторні, 51 позааудиторні).

Оцінювання: поточне оцінювання , модульний контроль (2), підсумковий контроль – залік.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *