🔬🎓 Семінар за результатами досліджень Ігора Бойка: “Теорія електронних процесів та взаємодія електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах

Учора наш університет зібрав висококваліфікованих науковців та зацікавлених студентів на семінарі, присвяченому високорівневим дослідженням доктора фізико-математичних наук, доцента кафедри програмної інженерії Ігора Бойка.

Тема доповіді: “Теорія електронних процесів та взаємодія електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах”.

Доповідач поділився результатами своїх глибоких досліджень, де докладно розглянуті теоретичні аспекти електронних процесів та їх взаємодії з акустичними фононами у складних арсенідних та нітридних напівпровідникових структурах.

Науковий консультант: Доктор фізико-математичних наук, професор інженерії програмного забезпечення Михайло Петрик, активно підтримував та відзначав важливість досліджень Ігора Бойка.

Семінар привітав велику кількість науковців та студентів, атестуючи тим самим значущість теми та вагомість представлених даних. Присутні зрозуміли, що ці дослідження мають великий потенціал для подальшого розвитку напрямку електроніки та напівпровідникової науки.

Сприяючи активному обговоренню та висловлюючи високу оцінку якості доповіді, наукові працівники університету підкреслили важливість поглиблення вивчення таких складних систем, що визначають майбутнє високотехнологічних галузей.

🌐🔍 #Наука #Дослідження #Електроніка

 

Загальноуніверситетський Семінар: Наукова Доповідь про Електронні Процеси в Наноструктурах – Перенесено на 22.11.2023

Оскільки сьогоднішній семінар зірвали москалі, то він переноситься на наступний тиждень!
Отже, 22.11.2023 року о 13:00 годині в аудиторії. K1-101 буде проведено загальноуніверситетський науковий семінар на тему:
“Теорія електронних процесів та взаємодії електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах”
Доповідач: Ігор БОЙКО – к.ф.-м.н, доц., доцент кафедри програмної інженерії.
Запрошуються члени спеціалізованої ради Д58.052.01 університету, науковці здійснюючі свою діяльність у галузі математичного моделювання, теоретичної фізики та суміжних дисциплін, аспіранти, студенти та всі охочі.

У ВИПАДКУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ, СЕМІНАР БУДЕ ПРОВЕДЕНО В УКРИТТІ В ТО ЖЕ ЧАС!

Онлайн-зустріч Гаранта Освітньо-професійної Програми на Кафедрі Програмної Інженерії: Вивчення, Дискусії та Рекомендації

Сьогодні 15.11.2023 року на кафедрі програмної інженерії відбулася on-line зустріч гаранта освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти к.т.н., доц. Цуприк Г.Б. в рамках обов’язкової дисципліни «Моделювання та видобуток даних» зі студентами груп СП-21, СП-22, СП-23, СПс-21. Привід – місце освітньої компоненти в структурно-логічній схемі ОПП, взаємозв’язок із іншими ОК навчального плану першого рівня ВО, ознайомлення зі стандартом першого рівня ВО та відповідною ОПП, обговорення загальних та фахових компетентностей та результатів навчання, які отримає та набуде студент в результаті вивчення ОК.

На зустрічі були присутні декан ФІС к.т.н., доц. Баран І.О. , зав.каф. ПІ д.ф.-м.н., проф.. Петрик М.Р., члени групи забезпечення ОПП , НПП кафедри. Отримано позитивні відгуки присутніх щодо вмісту та змісту робочої програми та її відповідності ОПП, в ході обговорення присутні НПП надали цінні рекомендації та пропозиції щодо доповнення, покращення та вдосконалення процесу вивчення ОК.

Загальноуніверситетський науковий семінар на тему: “Теорія електронних процесів та взаємодії електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах”

ОГОЛОШЕННЯ

15.11.2023 року о 13:00 годині в аудиторії. K1-101 буде проведено загальноуніверситетський науковий семінар на тему:

“Теорія електронних процесів та взаємодії електронів з акустичними фононами у арсенідних та нітридних напівпровідникових наноструктурах”

Доповідач: Ігор БОЙКО – к.ф.-м.н, доц., доцент кафедри програмної інженерії.

Запрошуються члени спеціалізованої ради Д58.052.01 університету, науковці здійснюючі свою діяльність у галузі математичного моделювання, аспіранти, студенти та всі охочі.

🎓 Семінар про Математичні Моделі та Методи Неізотермічної Адсорбції багатокомпонентних газових сумішей

Раді повідомити, що сьогодні у нашому університеті відбувся захоплюючий семінар, присвячений результатам досліджень кандидата фізико-математичних наук, доцента Ігора Бойка. Доповідь відбулася на кафедрі програмної інженерії під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора інженерії програмного забезпечення Михайла Петрика.

Тема доповіді – “Математичні Моделі та Методи Неізотермічної Адсорбції багатокомпонентних газових сумішей”, це дослідження відкриває нові горизонти у вивченні процесів адсорбції.

Ігор Бойко презентував результати своїх досліджень, які є дуже важливими у контексті розвитку технологій очищення газових сумішей. Використовуючи математичні моделі та методи, він виявив нові підходи до неізотермічної адсорбції, особливо у випадку багатокомпонентних газів. Це має велике практичне значення для промисловості та наукового співтовариства.

Семінар зібрав науковців, студентів та фахівців у галузі хімії, інженерії та програмного забезпечення. Завдяки різноманітності аудиторії, обговорення було насиченим та плідним. Присутні висловили високу оцінку роботі Ігоря Бойка та підкреслили важливість його внеску у відповідну галузь.

Такі наукові події роблять наш університет місцем, де новаторство та високий науковий рівень поєднуються для досягнення значущих досягнень у різних галузях. Ми вітаємо Ігоря Бойка з успішним проведенням досліджень та підтримуємо подальші його наукові зусилля у цьому напрямку.

Конкурсне відкрите заняття (к.т.н., доц. Цуприк Г.Б.)

15.10.23 року о 8:00 (1 пара) в системі дистанційного навчання ATutor, ID2797, відбудеться конкурсне відкрите заняття доцента кафедри програмної інженерії, к.т.н., доц. Цуприк Г.Б. (відповідно до Положення про планування, проведення, оцінювання відкритих занять та про відвідування занять у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя – наказ №4/7-152 від 02.03.2018).

IV Amazinum Data Science Camp

У жовтні 2023 року стартує IV Amazinum Data Science Camp!

Тому якщо ви хочете розвиватись у Data Science та розглядаєте можливості у цій сфері, то реєструйтесь на цей кемп! Найкращі випускники будуть запрошені на роботу в Amazinum.

Посилання на реєстрацію: https://amazinum.com/data-science-camp-2023/

Відкрита пара з дисципліни «Алгоритми та структури даних» на тему «Алгоритми сортування»

Запрошуємо на відкриту пару з курсу “Алгоритми та структури даних”, яка відбудеться 12.05.2023 р., п’ятниця, 2 пара, 09:30, у системі Atutor. Тема лекції ” Алгоритми сортування“. Заняття буде проводитись для груп СП. Лектор к.т.н., доц. Михалик Д.М.

Багаторічні співпраця з лабораторіями провідних французьких університетів

🇺🇦🇫🇷 В рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва кафедрою програмної інженерії ТНТУ розвивається багаторічна результативна співпраця з лабораторіями провідних французьких університетів.

👨‍💻В розвиток цієї співпраці спрямовано цьогорічне лютневе наукове перебування завідувача кафедри програмної інженерії, директора Центру франко-української наукової кооперації і підготовки персоналу, доктора фіз.-мат.наук, професора Петрика Михайла у Вищій школі індустріальних фізики і хімії Парижу ESPCI Paris Tech одного з найпрестижніших вишів Європи і світу, з яким ТНТУ одним із перших в Україні веде багаторічну плідну співпрацю.

🗣 «Метою мого наукового перебування, — говорить проф. М. Петрик, — було, передусім, розвинути існуючі напрями співпраці: моделювання та ідентифікації складних систем компетативної наноадсорбції в неоднорідних нанопористих середовищах та методів аналізу електрофізіологічних сигналів ненормальних неврологічних рухів з декількома лабораторіями ESPCI та Інституту головного та спинного мозку Парижу (ICM Inserm U1127, CNRS UMR 7225), з подальшим залученням до цих досліджень магістрів, аспірантів та науковців кафедри і університету.

🗂 Результатами перебування є наукові обговорення та формулювання нових задач, уточнення підходів до їх вирішення спільними франко-українськими командами, зокрема з командою лабораторії «Mouvements anormaux et ganglions de la base : physiopathologie et thérapeutique expérimentale » ICM-ESPCI -проф. Marie Vidhaillet, проф. Andrè-Pierre Legrand, проф. Stephane Holé, проф. Jacques Fraissard, Dr Isabele Rivals:

▪️ математичні методи аналізу neuro-feedback-впливів для дослідження та аналізу анормальних рухів;

▪️ аналіз електрофізіологічних сиґналів, автоматизація трас руху на цифрових планшетах та створення нових архітектурних моделей ПЗ для мобільних платформах та ін.;

▪️ проф. Петриком М.Р. в лабораторії ICM-ESPCI був проведений науковий семінар на тему «Tablette itérative pour l’enregistrement et l’analyse de mouvements nerveux anormaux» («Ітеративний планшет для реєстрації і аналізу анормальних неврологічних рухів».

🤝 В ході цих обговорень досягнено домовленостей щодо підготовки і підписання білатеральних угод про науково-освітню кооперацію, організації академічних обмінів стажування, участі в міжнародних проектах.

🌐 Ринок праці ІТ-індустрії у Франції на сьогодні є одним з найбільших у Європі і щорічно вимагає додатково понад 50 тисяч висококваліфікованих програмних інженерів та інших ІТ-фахівців. Сукупність цих чинників дає перспективи подальшого розвитку успішної співпраці між ТНТУ та університетами і Вищими школами Франції з питань обміну студентами та підготовки спільних міжнародних науково-дослідних і освітніх програм. 

Студентки кафедри програмної інженерії в Німеччині за програмою подвійних дипломів

Нам не терпиться поділитись радісною новиною! Студентки кафедри програмної інженерії Прачук Маргарита (СП-22) та Хемій Софія (СП-23) вже в Німеччині за програмою подвійних дипломів (https://tntu.edu.ua/?p=uk/inter/vms)! Дівчата виявили бажання навчатися на бакалавраті Університету Прикладних Наук в м. Шмалькальден (Німеччина) та отримати два дипломи – нашого університету (https://tntu.edu.ua) та німецького, а ми (https://kaf-pi.tntu.edu.ua) їх підтримали). Перші враження: “Кілька днів ми вже перебуваємо в університеті прикладних наук у Шмалькальдені за програмою Erasmus+. Незважаючи на деякі труднощі, нам дуже подобається атмосфера, викладачі та сам університет. Завдяки ТНТУ та підтримці кафедри програмної інженерії ми отримали дуже багато можливостей для студентів, тому ми із задоволенням проведемо тут поточний семестр”. Більше деталей згодом)