До відома членів вченої ради! Засідання вченої ради відбудеться 22 грудня

До відома членів вченої ради!


22 грудня відбудеться чергове засідання вченої ради. Початок засідання — 10.00.


Засідання відбудеться в онлайн форматі в середовищі ATutor.


Порядок денний:


1.Балотування щодо присвоєння вченого звання:


1.1. Професора:

 • д.е.н., доц., професору кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Малюті Людмилі Ярославівні;

 • 1.2. Доцента:

 • к.т.н., доценту кафедри електричної інженерії Беляковій Ірині Володимирівні;
 • к.ф.-м.н., доценту кафедри програмної інженерії Бойку Ігорю Володимировичу;
 • к.т.н., доценту кафедри харчової біотехнології і хімії Вічко Олені Іванівні;
 • к.т.н., доценту кафедри радіотехнічних систем Дедів Ірині Юріївні;
 • к.т.н., доценту кафедри автомобілів Клендію Володимиру Миколайовичу;
 • к.т.н. доценту кафедри комп‘ютерних систем та мереж Луцик Надії Степанівні;
 • к.е.н., доценту кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Федишин Ірині Богданівні.

 • Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.


  2. Балотування щодо обрання на посади:


  2.1. Завідувача кафедри:

 • психології к.психол.н., доц. Вишньовського Василя Володимировича;
 • інжинірингу машинобудівних технологій к.т.н., доц. Окіпного Ігоря Богдановича;
 • бухгалтерського обліку і аудиту д.е.н., проф. Павликівської Ольги Іванівни;
 • автоматизації технологічних процесів і виробництв к.т.н., доц. Савківа Володимира Богдановича;
 • управління інноваційною діяльністю та сферою послуг д.е.н. Шерстюка Романа Петровича;
 • будівельної механіки доктора філософії, доц. Яснія Володимира Петровича.

 • 2.2. Професора кафедри:

 • управління інноваційною діяльністю і сферою послуг д.е.н., проф.. Андрушківа Богдана Миколайовича;
 • комп’ютерних наук д.т.н. Литвиненка Ярослава Володимировича;
 • інжинірингу машинобудівних технологій д.т.н., проф. Підгурського Миколи Івановича;
 • автомобілів д.т.н., проф. Рогатинського Романа Михайловича.

 • Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.


  3. Про роботу Центру інформаційних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

  Доповідач: директор Центру інформаційних технологій Марценко С.В.


  4. Про стан і перспективи виконання науково-дослідних робіт, міжнародних проєктів та надання наукових послуг факультетами університету.

  Доповідачі: проректор з наукової роботи Марущак П.О., проректор з міжнародної діяльності Вітенько Т.М., декани факультетів Баран І.О., Лещук Р.Я., Ціх Г.В., Яськів В.І.


  5. Підсумки господарської діяльності університету за 2020 рік та затвердження плану робіт на 2021 рік.

  Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи Клепчик В.М.


  6. Затвердження Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

  Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Кобельник В.Р.


  7. Затвердження рекомендацій НТР і НМР.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.

  В університеті акредитовано освітні програми

  Акредитовано освітні програми


  15 грудня на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про акредитацію освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.


  Вітаємо гарантів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Мариненко Наталію Юріївну, ОПП «Телекомунікації та радіотехніка» Хвостівського Миколу Орестовича, ОПП «Готельно-ресторанна справа» Малюту Людмилу Ярославівну та колективи кафедр, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти за цими освітніми програмами.


  Наш університет — це команда фахівців, які роблять значний внесок у розвиток нашого навчального закладу. Дякуємо за командну роботу, якісну підготовку акредитаційних матеріалів, особистий вклад у розвиток освітніх програм — завдяки спільним зусиллям ми рухаємось у майбутнє!

  Оголошено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році

  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році


  Міністерством освіти і науки України оголошено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році.

  Детальну інформацію щодо умов проведення Конкурсу Ви знайдете у вкладених файлах:

  16 грудня відбудуться змагання із гри «Брейн-ринг» серед найкмітливіших і найрозумніших студентів університету

  Змагатимуться найкмітливіші та найрозумніші

  16 грудня запрошуємо підтримати команди з найкмітливіших і найрозумніших студентів нашого університету.

  Студентський чемпіонат із гри «Брейн-ринг» проводитиметься онлайн.

  Початок заходу о 16.00.

  Відеотрансляція за посиланням: dl.tntu.edu.ua/login.php

  22 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 58.052.003 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Дивдика О.В.

  Захист дисертації Дивдика Олександра Васильовича

  22 грудня 2020 року в к. 2 ауд. 79, о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 58.052.003 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 131 Прикладна механіка (галузь знань 13 – Механічна інженерія) «Підвищення залишкової довговічності елементів авіаційних конструкцій пластичним деформуванням матеріалу в околі отворів» Дивдика Олександра Васильовича.


  Детальна інформація розміщена у розділі «Захисти докторів філософії»

  Галина Щигельська — лауреат Премії ім. Володимира Лучаківського

  Галина Щигельська — лауреат Премії ім. Володимира Лучаківського

  Лауреатом Премії ім. Володимира Лучаківського у категорії «Формування позитивного іміджу міста» названо доцента кафедри українознавства та філософії, кандидата історичних наук Щигельську Галину Остапівну.

  Галину Остапівну було номіновано як науковицю та натхненну викладачку, яка щедро віддає свій час та зусилля співпраці із українськими та міжнародними студентами. Як людину, яка не лише креативно та цікаво навчає молодь в рамках свого курсу, але й опікується освітою та світоглядом студентів-іноземців поза межами навчальної програми. Галина Щигельська є організатором багатьох культурно-виховних заходів, які сприяють створенню сприятливого клімату міжнародного спілкування у поліетнічному середовищі, а також у формуванні позитивного іміджу міста Тернополя.

  Нагородження відбулось 7 грудня в Українському домі «Перемога» з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.

  Щиро вітаємо Галину Остапівну та бажаємо подальших успіхів у креативних проєктах, які, ми впевнені, скоро чекають студентів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
  Студенти ТНТУ успішно завершили навчання за програмою подвійних дипломів

  Студенти ТНТУ успішно завершили навчання за програмою подвійних дипломів


  Щиро вітаємо студентів 5 курсуОлександра Федорука і Олександра Ковальчука спеціальності «Галузеве машинобудування» та Остапа Андрійчука спеціальності «Прикладна механіка» з успішним завершенням навчання в Університеті прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина) та отриманням ступенів бакалавра за спеціальністю «Інженерна механіка».


  Програма подвійних дипломів, що реалізується в ТНТУ, дає можливість нашим студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів, що вкрай важливо в умовах сучасного ринку праці, де працедавець вимагає широкого світогляду, набутих практичних навичок, знання іноземних мов.


  Впевнені, що ці дипломи стануть добрим початком наукової та професійної кар’єри, а також прикладом для наполегливих представників студентської спільноти нашого університету.


  Бажаємо випускникам програми подвійних дипломів професійного зростання та успіху в реалізації нових проєктів та ідей.


  Детальнішу інформацію про програми міжнародного студентського обміну можна отримати у відділі міжнародного співробітництва к. 30, навчальний корпус №2.


  У ТНТУ відбулась V Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні»

  У ТНТУ відбулась V Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні»  14 – 16 жовтня відбулась V Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні», присвячена 60-річчю Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.


  На форумі розглядався широкий спектр питань міжнародної освіти в Україні за такими основними напрямами як нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні, інтернаціоналізація вищої освіти та її вплив на українську освітню систему, організація навчального процесу для студентів-іноземців, організаційні та виховні заходи для соціальної адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу. В роботі конференції взяли участь понад 100 учасників з Індії, Польщі, Німеччини, Єгипту, Нігерії, ДР Конго та України.


  Учасників конференції привітали ректор ТНТУ, член-кореспондент НАН України, проф. Петро Ясній, проректор з міжнародних відносин Університету прикладних наук Шмалькальден, проф. Уве Хеттлер, директор Українського державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова, професор Вроцлавського економічного університету Анна Зелінська, президент Індо-Європейської освітньої фундації, д-р Прадіп Кумар, проректор Люблінської політехніки, проф. Павел Дроздел, проректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, проф. Тетяна Кожухова.


  Відкрила пленарне засідання пані Олена Шаповалова доповіддю «Навчання іноземних студентів в Україні», в якій було проаналізовано сучасний стан справ в міжнародній освіті, особливості організації прийому та набору іноземних громадян на навчання у виші України у 2020-2021 навчальному році та представлено стратегію розвитку міжнародної освіти в Україні. Викликали інтерес також доповіді проректора з міжнародної роботи ТНТУ, проф. Тетяни Вітенько «Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах Covid-19», доц. Національного університету «Запорізька політехніка» Дмитра Плинокоса «Особливості здійснення експорту освітніх послуг в Україні» та заступника начальника навчального відділу ТНТУ по роботі з іноземними студентами доц. Дмитра Радика «Особливості планування освітнього процесу здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян осіннього та весняного наборів».


  На секційних засіданнях учасники конференції обговорили питання зміни глобальних норм і ризиків в системі вищої освіти; зростання вимог щодо надання конкурентоспроможних освітніх потреб; новітніх методів навчання та виховання, використання соціальних мереж у навчанні, особливості особистісно-орієнтованого навчання, особливостей організації освітнього процесу студентів-іноземців; роль інформаційних технологій під час викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін студентам-іноземцям, особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою, методики викладання української мови як іноземної, формування загальнолюдських цінностей та міжнаціональної взаємоповаги, організаційні та виховні заходи для соціальної адаптації іноземних студентів із різних регіонів світу, народні традиції України як засіб мовної адаптації іноземних студентів. З доповідями виступили: доц. Н. Куземко, доц. О. Мосій, доц. І. Баран, проф. О. Сороківська, доц. Є. Яворська, доц. Н. Шведа, доц. В. Лазарюк, доц. О. Назаревич, доц. Л. Назаревич, доц. В. Шанайда. Учасникам пленарних та секційних засідань конференції будуть видані сертифікати.


  В рамках конференції відбувся круглий стіл щодо організації набору іноземців на навчання в різних країнах та особливостей визнання документів про освіту іноземних громадян в Україні.


  Окремі аспекти підготовки фахівців для іноземних держав в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя представили присутнім ректор, проф. Петро Ясній, проректор з міжнародного співробітництва, проф. Тетяна Вітенько та начальник Центру міжнародної освіти Богдан Ковалюк.


  Студенти-іноземці, які навчаються в ТНТУ, під керівництвом викладача підготовчого відділення Наталії Кари підготували учасникам невелику концертну програму із українських пісень у відеозаписі.


  У вільний час учасники конференції могли здійснити віртуальну мандрівку у Марійський духовний центр «Зарваниця» під керівництвом доцента ТНПУ доц. Богдана Гавришока.


  Учасники та відвідувачі ювілейної п’ятої конференції з організації навчання іноземних студентів, що проводилася у режимі онлайн в умовах карантину, висловили подяку організаційному комітету, усім співробітницям Центру міжнародної освіти ТНТУ, начальнику Центру міжнародної освіти Богдану Ковалюку та особливо вченому секретарю конференції, заступнику декана з наукової роботи та міжнародних факультету співпраці комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії ТНТУ Оксані Сіткар.
  Увага, конкурс! Проголосуй за кращих учасників онлайн виставки творчих робіт та онлайн виставки фоторобіт у ТНТУ!

  До уваги викладачів, студентів та працівників університету!


  З 10 по 20 грудня на сайті ТНТУ проходитимуть онлайн виставка творчих робіт та виставка фоторобіт цьогорічних вступників.

  Запрошуємо долучитися до творчості наших студентів та обрати найкращі роботи!