Науковий семінар «Розробка новітніх методів і програмно-комп’ютерних засобів на основі штучного інтелекту для діагностики неврологічних рухів людини та підтримки її нормальних станів» вчених ІПШІ та ТНТУ імені І. Пулюя

12 червня 2019 року в Інституті проблем штучного інтелекту МОН і НАН України відбувся науковий семінар на тему: «Розробка новітніх методів і програмно-комп’ютерних засобів на основі штучного інтелекту  для  діагностики   неврологічних рухів людини та підтримки її нормальних станів», в якому взяли участь науковці Інституту  вчені  з Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії  Петрик М.Р. та доцент кафедри програмної інженерії, к.тех.н. Михалик Д.М.).

Доповідь професора Петрика М.Р. «Комплексна гібридна модель та інтерактивний планшет для реєстрації і аналізу анормальних неврологічних рухів» була присвячена  дослідженню однієї із актуальних проблем світової  медицини і неврології  – розробленню нових методів діагностики тремору.  За даними ВООЗ, на сьогоднішній день  понад 100 мільйонів людей планети, в переважній більшості люди у віці  старше 50 років, страждають захворюваннями (хвороби Альцгеймера, Паркінсона та ін.), спричиненими розладами нервової системи, що супроводжуються вимушеним тремтінням кінцівок рук, повік очей та інших елементів людського тіла. На сьогоднішній день  ще не повністю вивчені  всі чинники, що конкретно спричинюють виникнення тремору та розлади нервової системи. Основними з них  можуть бути різні генетичні відхилення, що передаються спадково, згубний вплив навколишнього середовища та антропогенних чинників,  неякісне харчування, травми, спосіб життя та ін.

Сьогодні в провідних неврологічних центрах Європейського Союзу, зокрема Національному центрі неврології Франції, що займає лідируючі позиції в цій галузі, ведуться наукові розробки щодо пошуків  ефективних засобів  цифрового діагностування на основі штучного інтелекту та одночасно ефективних засобів комплексної терапії есенціального тремору, включаючи своєрідні методи адаптації пацієнтів без внутрішнього втручання.

Досягнення цих цілей  потребує часу і ресурсів та інтеграції вчених багатьох країн. Низка європейських наукових програм уже на сьогоднішній день орієнтовані на ці цілі, зокрема  Програми «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа».

З урахуванням проведеного аналізу, співробітниками кафедри «Програмна інженерія» ТНТУ у співпраці з колективами французьких вчених Національного центру досліджень Франції  CNRS, спеціалізованих лабораторій  Університету П’єра та Марії Кюрі (Париж 6), Вищої школи промислової фізики і хімії  Парижу ESPCI (Paris Tech), Інституту Головного  та спинного мозку Парижу під керівництвом всесвітньо відомих вчених – професорів Марі Відає, Еманюель Аппартіз та Андре-П’єра Легранда   розроблені методика і програмні засоби на основі мобільних платформ  для цифрової діагностики цих видів неврологічних захворювань.  Це дозволяє лікареві, що проводить діагностику, використовувати планшет з електронним пером для реєстрації цифрових зображень рухів пацієнта, що проходить певний тест. Дані тесту в режимі онлайн програмно, з допомогою розробленого додатку, обробляються на основі спеціально запропонованих методик обробки цифрових сигналів, що характеризують ступінь відхилень від траєкторій тестування кінцівки руки пацієнта. Результатом таких дій є високоточний діагноз, що встановлює реальний стан та необхідні показники захворюваності пацієнта.

Наступним кроком є створення  новітніх засобів діагностики більш складніших форм цього критичного захворювання – анормальних неврологічних рухів (АНР).  Це потребує більш системних методів і моделей діагностування  на основі так званих гібридних методів інтегральних перетворень Фур’є, що враховують специфіку складних 3D-рухів.  Шляхом багатокомпонентної декомпозиції  така складна задача може зводитись до більш точного аналізу найкритичніших ділянок АНР.

Використання запропонованого спеціалізованого шолому діагностики АНР, який надіває на голову пацієнт в процесі проходження АНР-тесту,  оснащеного  EEГ-сенсорами, дає можливість визначити когнітивні впливи (EEГ-хвилі)  основних нейровузлів кори головного мозку (КГМ) на ділянки АНР-трас.  Подальші дослідження з використанням цієї АНР-моделі та запропонованих комп’ютерно-технічних засобів (планшет з елетронним пером, оснащений мікроакселерометром для 3D-реєстрації та АНР-шолом, оснащений EEГ-сенсорами), дає можливість  системної ідентифікації   кінетичних параметрів цифрових зображень  для кожного елементу АНР-трас, встановивши їх відповідні кореляції з елементами когнітивних хвиль, що  поступають від  EEГ-сенсорів нейровузлів  КГМ.

Володіючи такою інформацією, лікарі можуть назначати локальні точкові види терапії на мікрорівні в зоні тих виявлених критичних нейровузлів КГМ для того, щоб досягти необхідного зменшення амплітуд  для всієї АНР-системи  впродовж усього періоду руху.

В якості ефективного засобу такої точкової мікротерапії можна запропонувати шолом, розроблений командою Інституту проблем штучного інтелекту під керівництвом члена-кореспондента НАНУ, професора Шевченка Анатолія Івановича.  Саме об’єднання в одному шоломі функції діагностики і точкової мікронейротерапії  дасть можливість в реальному часі здійснювати комплексну діагностику і  точкову терапію, забезпечуючи  дієвий зворотній зв’язок (feed back).

Своїми науковими досягненнями поділилися науковці ІПШІ. Вони продемонстрували інтелектуальний шолом, який використовується для релаксації людини, яка перед цим була в екстремальних умовах.

Результатом роботи є угода про подальшу співпрацю над спільним науковим проектом, яку уклали між Інститутом проблем штучного інтелекту МОН і НАН України та Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя.

Кафедра програмної інженерії – на ACCELERATE форумі бізнесу та ІТ-лідерів

Професор кафедри програмної інженерії Пастух Олег Анатолійович 14 червня в Києві, в Палаці спорту, взяв активну участь у наймасштабнішому форумі для представників бізнесу та ІТ-спільноти.

Обмінявся досвідом із лідерами Biopharma, Датагруп, Deloitte, Київстар, IDC, Egritech, КОСМО, TEDIS Ukraine та іншими. Лідери найбільших організацій України зібрались на одній сцені, щоб поділитися практичним досвідом, кейсами та історіями успіху у вирішенні найбільш актуальних питань сьогодення.

Професор Пастух О.А. відзначив яскраву keynote-сесію, актуальні виступи спікерів, нові можливості для нетворкінгу, грандіозну експозону, цікаву програму, де кожен учасник знайшов для себе локації, найбільш цікаві по тематиці та формату.

Програмний інженер ТНТУ ім. І. Пулюя – призер Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови

Студент кафедри програмної інженерії, факультету ФІС групи СП-21, спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, Грибун Ігор Євгенович став призером у фінальному етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для закладів вищої освіти України, де англійська мова не є спеціальністю.

Другий етап проводився 15-16 травня 2019 року у Національному університеті  «Львівська  політехніка», в якому брало участь 31 учасник з 24 університетів України. “Умови проведення II етапу олімпіади були досить складними”, – говорить завідувач кафедри української та іноземних мов, доцент Баб’як Жанна Володимирівна. “Сам процес підготовки до олімпіади був дуже насиченим. Особливо слід відзначити, йому передувала ґрунтовна індивідуальна робота зі студентом викладача кафедри української та іноземних мов Перенчук Ольги Зіновіївни”. До слова, студенти кафедри програмної інженерії завжди відзначаються високим рівнем знань з англійської мови. У цьому також велика заслуга керівництва кафедри програмної інженерії, що приділяє багато уваги вивченню основних мов Європейського Союзу, в першу чергу англійської, французької та німецької мов. Має місце тісна співпраця між кафедрами на міжнародному рівні.

“Вивчення англійської мови є одним із пріоритетів кафедри програмної інженерії”, – говорить завідувач кафедри ПІ, д.ф.-м.н., проф. Петрик М.Р. “Освітніми програмами кафедри передбачено неперервне вивчення, вдосконалення та практика іноземних мов, в тому числі, з англійської технічної мови. Поряд із отриманням науково-практичних знань з основ програмування, об’єкно-орієнтованих технологій розробки програмного забезпечення, архітектури ПЗ та інших спеціальних дисциплін, студент має вільно спілкуватися англійською мовою і бути готовим працювати в міжнародних ІТ-колективах, оперативно комунікувати з різними замовниками та користувачами й, головне, якісно розробляти необхідну ІТ-продукцію. Без цього він не стане ІТ-фахівцем міжнародного рівня. Студенти кафедри з розуміння ставляться до вивчення англійської мови. Зараз поряд з англійською мовою наші студенти отримують базові знання з французької мови. Кафедра, в рамках Європейських наукових програм «DNIPRO», «Campus France» та ін., веде низку перспективних IT-проектів спільно з лабораторіями провідними французьких університетів та IT-компаній. Тому ми інтенсивно ведемо підготовку студентів за європейськими нормами. Враховуючи значення світового IT ринку програмний інженер сьогодні має володіти не однією, а декількома європейськими мовами. Це – майбутнє програмної інженерії та ІТ-індустрії.”

Кафедра програмної інженерії відзначає день ТНТУ

ВІДЗНАЧАЄМО ДЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Маємо за честь запросити Вас на
святкування 59-ї річниці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Програма урочистих заходів

20 травня 2019 року

 • 12:30 відкриття виставки творчих робіт працівників та студентів університету (фойє корп. №1)
 • 13:00 фотографування у вишиванках працівників та студентів університету (фойє корп. №1, подвір’я перед корп. №1)

21 травня 2019 року

 • 11:00 І Міжрегіональна науково-практична конференція «Проблеми публічного управління та адміністрування на регіональному рівні» (корп. № 2, ауд. 58)
 • 11:00 зустріч делегації з м. Шмалькальден, Німеччина
 • 15:00 засідання Вченої ради університету (корп. № 2, ауд. 79)
 • 16:00 змагання з волейболу між викладачами та працівниками університету за «Кубок Ректора» (корп. № 10, СК «Політехнік»)

22 травня 2019 року

 • 11:00 урочисті підсумкові збори Тернопільського відділення Малої академії наук України (корп. № 2, ауд. 58)
 • 13:00 відкрита лекція Академіка Української Академії Наук, к.т.н., фахівця з менеджменту та бiзнес-освiти Богдана Будзана на тему: «Самореалізація сучасної людини в умовах Четвертої індустріальної революції» для студентів і викладачів університету (корп. № 2, ауд. 79)
 • 14:00 відвідування музею Івана Пулюя учасниками урочистих підсумкових зборів Тернопільського відділення МАН України (корп. № 2, ауд. 36)
 • 16:30 День ФЕМ (корп. № 10, актова зала ОМЦ «Політехнік»)

23 травня 2019 року

 • 11:30 Конкурс креативних ідей за участю команд викладачів, працівників, студентів університету та коледжів університету (корп. № 2, ауд.58)
 • 14:00 Брейн-ринг за участю команд викладачів, працівників, студентів університету та коледжів університету (корп. № 2, ауд.58)
 • 16:30 День ФІС (корп. № 10, актова зала ОМЦ «Політехнік)

24 травня 2019 року

 • 10:00 Молебень з нагоди 59-ї річниці університету (біля каплиці Матері Божої)
 • 10:30 урочисте відкриття барельєфу першого ректора ТНТУ ім. І.Пулюя професора Шаблія О.М. (подвір’я перед корп. №1)
  • вітання ректора, нагородження кращих працівників та студентів університету
  • закриття виставки творчих робіт, підведення підсумків
  • урочиста висадка зелених насаджень перед корпусом № 1 (за сприятливих погодних умов)
  • студентський Флешмоб «З Днем народження, Університете!»

МОН ОПРИЛЮДНИЛО ГРАФІК, А ТАКОЖ 5 КРОКІВ, ЯКІ ТРЕБА ЗРОБИТИ ДЛЯ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗНО

Cтартувала реєстрація для вступу в магістратуру за технологією ЗНО – вона триватиме з 13 травня до 18-ї години 3 червня. Про це йшлося під час прес-брифінгу за участі заступника Міністра освіти і науки Юрія Рашкевича та гендиректора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова сьогодні, 13 травня 2019 року, у залі Колегії МОН.

 

Вітаємо переможців

Вітаємо переможців першого етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування ACM 2019!

Олімпіада відбулася  13 квітня 2019 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Шлях до перемоги

Команда студентів кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя TNTU_TNT у складі: Приведи Оксани, Борівця Богдана, Зашка Богдана , студенти спеціальності 121 — інженерія програмного забезпечення, здобули  I місце. Тренер – Оксана Юліанівна Петрик.

Приведа Оксана, Борівець Богдан, Зашко Богдан

Відзначимо наймолодшу команду TNTU_Sub2PewDiePie нашого університету, яка зайняла 2-місце (Микола Заярний, Юрій Синишин, Андрій Сова – тренер Володимир Заяць) і команду TNTU_MadTeaParty (Діма Резнік, Віктор Зелений, Назар Куцик), третій призер 1 етапу.

Тренер  команди TNTU_Sub2PewDiePie  –  Заяць Володимир

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування щорічні інженерні змагання між кращими студентськими ІТ-командами навчальних закладів України ІІІ-ІV рівня акредитації.

Це творче застосування отриманих знань і практичних навичок командної роботи.

Відзначення переможців олімпіади деканом ФІС Ігорем Олеговичем Бараном та асистентом кафедри програмної інженерії Іваном Ярославовичем Мудриком .

До уваги учнів, вчителів шкіл м. Тернополя і Тернопільської області

Кафедра програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя проводить безкоштовні курси та навчальні тренінги з основ програмування та програмної інженерії, метою яких є глибше ознайомлення з новими технологіями і підходами розробки програмного забезпечення, підвищення рівня ІТ-освіти учнів, набуття практичних навиків та умінь щодо побудови алгоритмів та програмної реалізації вирішення оригінальних задач.

Кафедрою уже впродовж більше 10 років проводиться дієва робота з обдарованою молоддю. Команди студентів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення кафедри програмної інженерії є переможцями та призерами міжнародних та всеукраїнських олімпіад з програмування (A).

Провідними викладачами і науковцями кафедри, які мають досвід співпраці з провідними ІТ- компаніями та стажувались у провідних міжнародних університетах, а також кращими магістрами і аспірантами кафедри, що мають великий досвід буде проведена низка курсів за напрямами і інтересами:

Основи архітектури, моделювання та проектування програмного забезпечення

Розробка прикладного програмного забезпечення для баз даних

Сучасні об`єктно-орієнтовані мови та кросплатформні технології програмування

Основи штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних (Artificial Inteligence & Data Mining)

Елементи комп`ютерної і прикладної математики опису інформаційних структур

Криптографія та безпека програм і даних

Для участі у пропагованих курсах та тренінгах необхідно зареєструватись. Навчання буде здійснюватися по мірі комплектації груп.

Вступ 2019: зміни у творчих конкурсах, прохідних балах та пільгах. Особливо актуально студентам 4-го курсу навчання.

У зв’язку зі зміною правил вступу в магістратуру студентам четвертого курсу навчання потрібно буде здавати ЗНО з англійської мови. І, відповідно, потрібно буде вчасно на нього зареєструватись.

З повним текстом наказу можна ознайомитись на сайті міністерства освіти і науки України: Вступ 2019: затверджено Умови прийому до вишів, на вступників чекають зміни у творчих конкурсах, прохідних балах та пільгах

Важливі цитати з наказу:

Стосовно вступу в магістратуру, то основною зміною буде розширення переліку спеціальностей, на які треба складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО. Зокрема,додадуться спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство»,«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа», усі спеціальності галузей знань«Богослов’я», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Інформаційні технології, «Публічне управління та адміністрування»…

… Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 13 травня до 18-ї год. 3червня. Іспит буде 2 липня, а вступне випробування – 4 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 10 липня і продовжиться до 23 липня.

Зустріч французької делегації FEFU на кафедрі програмної інженерії ТНТУ ім. І. Пулюя

В п’ятницю 2 листопада цього року на кафедру програмної інженерії ТНТУ ім. І. Пулюя завітала делегація із Франції «Федерації Обміни Франція – Україна»  (FEFU) у складі Ть’єрі Абоно та Жана-Марі Діона.  Обговорили співпрацю Федерації з кафедрою програмної інженерії. Делегати-волонтери з французької сторони щорічно приїздять до України проводити співбесіди зі студентами та викладачами, які бажають поїхати до Франції на стажування або практику.

Федерація обмінів Франція-Україна (FEFU) була започаткована 1992 року та перший час займалась суто соціально-гуманітарними проектами: наданням допомоги дітям, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей, які виховуються в школах-інтернатах та дитячих будинках сімейного типу тощо. Федерація організовувала перебування таких дітей під час їхніх канікул в французьких сім’ях, допомагала дітям у навчанні та соціалізації.

Згодом діяльність Федерації було розширено на співробітництво із українськими навчальними закладами: це обміні учнями шкіл, коледжів, ліцеїв Франції та України; лінгвістичні навчальні проекти; обміни студентами, організація стажувань наших студентів у Франції та допомога у навчанні українських студентів у Франції.

Зараз робота Федерації обмінів Франція-Україна поділена на два основні напрями: заходи гуманітарного спрямування і заходи із співробітництва.

До складу Федерації обмінів Франція-Україна (FEFU) входять 15 асоціацій, що об’єднують більше 700 господарств, організацій, підприємств, навчальних закладів, які працюють в рамках культурних обмінів між країнами. Наприклад, це асоціації: «Анжу-Україна», «Обміни Лотарингія-Україна: навчання і солідарність», «Співробітництво Пуату-Шарант – Україна», «Іль-де-Франс – Україна», «Асоціація Крез-Коррез для дітей з України» та інші.

Починаючи із 1992 року, усі асоціації, що входять до складу Федерації обмінів Франція-Україна, організували більше 11000 поїздок із України до Франції для дітей із проблемних родин (7969 поїздок влітку і 2297 поїздок на Різдво). В рамках програм із співробітництва, Федерацією було організовано: 1170 стажувань для студентів із України на підприємствах сільського господарства або інших галузей; 253 поїздки студентів або викладачів для практики французької.

До уваги учнів, вчителів шкіл м. Тернополя і Тернопільської області

Кафедра програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя проводить безкоштовні курси та навчальні тренінги з основ програмування та програмної інженерії, метою яких є глибше ознайомлення з новими технологіями і підходами розробки програмного забезпечення, підвищення рівня ІТ-освіти учнів, набуття практичних навиків та умінь щодо побудови алгоритмів та програмної реалізації вирішення оригінальних задач.

Кафедрою уже впродовж більше 10 років проводиться дієва робота з обдарованою молоддю. Команди студентів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення кафедри програмної інженерії є переможцями та призерами міжнародних та всеукраїнських олімпіад з програмування (A).

Провідними викладачами і науковцями кафедри, які мають досвід співпраці з провідними ІТ- компаніями та стажувались у провідних міжнародних університетах, а також кращими магістрами і аспірантами кафедри, що мають великий досвід буде проведена низка курсів за напрямами і інтересами:

Основи архітектури, моделювання та проектування програмного забезпечення

Розробка прикладного програмного забезпечення для баз даних

Сучасні об`єктно-орієнтовані мови та кросплатформні технології програмування

Основи штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних (Artificial Inteligence & Data Mining)

Елементи комп`ютерної і прикладної математики опису інформаційних структур

Криптографія та безпека програм і даних

Для участі у пропагованих курсах та тренінгах необхідно зареєструватись. Навчання буде здійснюватися по мірі комплектації груп.