Бланки

Бланки для практики:

 1. Договір про проведення практики студентів.
 2. Щоденник практики.

Бланки для курсового проектування:

 1. Титульний лист для курсового проекту (роботи).
 2. Завдання на курсовий проект (роботу).

Бланки для дипломного проектування:

 1. Титульний лист для пояснювальної записки до дипломного проекту.
 2. Завдання на дипломний проект (роботу).
 3. Відгук на дипломний проект (роботу).
 4. Направлення на рецензію дипломного проекту (роботи).
 5. Рецензія на дипломний проект (роботу).
 6. Подання голові екзаменаційної комісії.

Бланки для поселення в гуртожиток:

 1. Договір на проживання в гуртожитку.
 2. Заява на поселення в гуртожиток.