Головна

Кафедра програмної інженерії (ПІ)

Петрик Михойло РомановичМихайло Петрик
д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри

 

Цуприк Галина Богданівна
Галина Цуприк
к.т.н., доцент, заст. зав. кафедри

 

Кафедра є випусковою
Кваліфікація:  бакалавр – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

Напрям підготовки 121 Інженерія програмного забезпечення скерований на вивчення сучасних методів і технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням: об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування (С/С++, Java/J2EE, С#/.Net), інструментальних засобів та середовищ розроблення (Visual Studio, Eclipse, NetBeans), баз даних, міжплатформного застосування.

Вивчається теорія і практика конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікація, тестування, еволюція програмного забезпечення, менеджмент програмних проєктів та робота в командах програмістів. маґістр – професіонал в галузі проектування та інженерії програмних систем.

Фахівці з напрямку 121 Інженерія програмного забезпечення володіють ґрунтовними знаннями та практичними навиками з проектування складних програмних систем, методами програмної інженерії і комп’ютинґу, об’єктно-орієнтованими технологіями проектування і програмування.

Наша сторінка в
Facebook